Nieuwsbrief Oekraïnse vluchtelingen - 04 april 2022

Website met informatie voor vluchtelingen: www.refugeehelp.nl

Important website: www.refugeehelp.nl.

Information about education.

Opvanglocaties 

De gemeente is verantwoordelijk voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente. Samen met de buurgemeenten zijn er ruim 2.500 opvangplekken gerealiseerd. Een groot deel daarvan is nog beschikbaar. Verblijf je al in de gemeente maar zoek je een andere opvangplek, stuur dan een e-mail naar oekraine@epe.nl.  

Als je geen slaapplek bij vrienden of familie hebt, zorgt de Nederlandse overheid voor opvang. Hier kun je terecht voor basisvoorzieningen zoals een bed, eten en medische zorg. Op de website van de gemeente waar je verblijft staat informatie. Op de volgende locaties in het land kan je een doorverwijzing krijgen naar een opvanglocatie waar plek is: 

 • Utrecht, Jaarbeurs, Hal 7 
 • Amsterdam, Centraal station 
 • Maastricht, MECC Evenementencentrum 
 • Eindhoven, Microlab Strijp-S 

Booking.com 

Het bekende online reisbureau Booking.com stelt Oekraïense vluchtelingen in staat om een hotelkamer te boeken tegen een sterk gereduceerd, tot 0% tarief: www.booking.com 

Andere mogelijkheden voor opvanglocaties: 

Takecarebnb 

Zoek je opvang bij een gastgezin? Takecarebnb matcht vluchtelingen met (gescreende) beschikbare opvangplekken. Belangrijk: takecarebnb registreert alleen vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Nederland (veel Oekraïners hebben dit nog niet). Na aanmelding neemt takecarebnb contact met je op voor een telefonische screening. 

Leefgeld

Er kan leefgeld worden aangevraagd. Voor het aanvragen van leefgeld is een BSN-nummer en een bankrekeningnummer noodzakelijk. Zorg er daarom voor dat mensen worden ingeschreven. Op dit moment duurt het door ziekte en drukte wat langer om dit aan te vragen. Excuses daarvoor, er wordt aan gewerkt om dit op te lossen. 

In de bijlage vind je een formulier en handreiking voor het invullen hiervan.

Inschrijving in BasisRegistratie Personen (BRP) 

Voor de inschrijving kan een afspraak worden gemaakt met burgerzaken@epe.nl of telefonisch via 14 0578.  

Education 

Voorschool (preschool): age 2,5 years - 4 years 

 • 2 x 4 hours a week (of 4 x 4 hours a week) 
 • At different locations in Epe, Vaassen, Emst and Oene. 
 • Preschool education is given bij Koppel-Swoe en KOM Kinderopvang. 
 • You can fill in the form (handed out at the meeting) and the preschool will contact you. Or you can sign in by sending an email (name, date of birth, address, phone number and emailadress) to Esther van de Ridder: esther.van.de.ridder@epe.nl 
 • Costs: € 228,80 a year = € 19,07 a month.
 • For day-care (children van 0 – 4 yeasrs) you can contact Koppel-Swoe, KOM Kinderopvang, Mam’s kinderopvang or De Groene Weide. Day-care is charged by the hour, you have to pay it by yourself till a certain amount (compensation from government).

Basisschool (Primary School): age 4 and 5 (group 1 and 2) 

 • At a school nearby. Just fill in the form (handed out at the meeting) and we will find out for you which school is nearby and has place for your child to start. 
 • Schooltimes depend on the school (check the website of the school) 
 • No cost 

Basisschool (primary School): age 6 to 12 (group 3 – 8) 

 • Given in the NT2 class (Dutch as a second language), located in the school K. Norel (Vleerveld 17, 8162 JA Epe). 
 • Sign in by sending an email to Greet van Bolhuis: gvanbolhuis@stichting-procon.nl or administratie@stichting-procon.nl or phone (0578) 575 806. Or you can fill in the form (handed out at the meeting) and the school will contact you. 
 • Schooltimes: Monday, Tuesday and Thursday 08:30 – 14:30 hour  Wednesday and Friday: 08:30 - 12:00 hour. 
 • Children in Epe and Emst (less than 6 km from school) can go by themselves, for children in Vaassen and Oene transport is arranged from house to school. 
 • No costs.

Voortgezet onderwijs (secondary school): age 12 and up 

 • For now given in the ISK (international school) in Apeldoorn, but we are trying to arrange a separate class in the RSG in Epe. 
 • There is no school transport arranged, so the children have to get there by themselves (by bike for example) 
 • You can fill in the form (handed out at the meeting) and the school will contact you. Or you can send an email to Esther van de Ridder: esther.van.de.ridder@epe.nl (name, date of birth, address, phone number and emailadress) 
 • No costs 

Gezondheid 

Zorg verloopt via de reguliere zorgverleners in onze gemeente. Het is fijn als bijgevoegd formulier al ingevuld is voordat u naar een zorgverlener gaat om het inschrijfproces te versnellen. 

Vaccinatie corona 

GGD Noord- en Oost Gelderland is van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 april aanwezig in het gemeentehuis van Epe voor iedereen die zich wil laten vaccineren of om vrijblijvend vragen te stellen over corona. Je kan er terecht zonder eerst een afspraak te maken.

Websites 

Stichting Present Epe-Heerde 

Zoekt u een vrijwilliger die als maatje kan optrekken met uw Oekraïense gast(en)? Neem dan contact op met Present! Een maatje helpt uw gast(en) de weg te vinden in de omgeving – maakt tijd vrij om samen leuke dingen te doen – helpt bij praktische zaken – biedt een luisterend oor, geen professionele hulp. Maatje worden? Eerst meer informatie ontvangen? Neem ook dan contact op met Present! Dit kan ook via e-mail info@presentepe-heerde.nl of bel met 06 244 51 055.  

Werk 

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Zij mogen ook in Nederland werken. Vanaf 1 april hebben zij geen werkvergunning (officieel tewerkstellingsvergunning of twv) meer nodig. 

Mag een Oekraïense vluchteling werken in Nederland? 

Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen in loondienst te werken. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming. De werkgever heeft geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. 

Welke documenten heeft een vluchteling nodig om te mogen werken? 

Om te kunnen werken hebben vluchtelingen een document nodig waaruit hun verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Als een vluchteling zich inschrijft bij de gemeente waar hij/zij (tijdelijk) verblijft, wordt de verblijfsstatus vastgelegd en krijgt de vluchteling een BSN. Het kost wel enige tijd om documenten voor alle vluchtelingen beschikbaar te stellen waar hun verblijfsrecht uit blijkt. Daarom geldt een overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei 2022. Tijdens deze overgangsperiode geldt de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor alle Oekraïense onderdanen, die hun nationaliteit aan de hand van documenten kunnen aantonen. Daarnaast wordt gestreefd om deze overgangsperiode per medio april 2022 uit te breiden, en toe te passen op staatlozen en onderdanen van andere derde landen dan Oekraïne die kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming genoten of in het bezit waren van een geldige verblijfsvergunning die overeenkomstig Oekraïens recht is afgegeven. 

Waar heeft een vluchteling uit Oekraïne die in Nederland werkt recht op? 

Een vluchteling uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon. Werknemers die te weinig betaald krijgen of gevaarlijk werk moeten doen, kunnen bellen met de Arbeidsinspectie op 0800 5151 (gratis). De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden. 

Aan welke voorwaarden moeten werkgevers voldoen? 

Vanaf 1 april moet elke werkgever, ten minste 2 werkdagen voordat het dienstverband start, een melding doen bij UWV. Een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning die is ingediend voor 1 april 2022, wordt beschouwd als een melding. UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert de gegevens. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen. 

Meer informatie over ondersteuning vluchtelingen Oekraïne in Nederland

Zorgverzekering en vergoeding van zorg basispakket Zorgverzekeringswet (ZVW) 

Oekraïense vluchtelingen die gaan werken in Nederland, zijn verplicht om een zorgverzekering aan te vragen. Ze moeten hiervoor beschikken over: 

 • Een arbeidscontract 
 • Een Burgerservicenummer (BSN) 
 • Een (post)adres in Nederland 
 • Bankrekeningnummer 

Oekraïners die hier werken kunnen zelf een zorgverzekering afsluiten. Voor informatie en hulp (in Nederlands, Engels en Oekraïens) ga naar www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/#1.

Pagina opties