Woonlasten in Epe onder landelijk gemiddelde

Dit item is verlopen op 15-11-2019.

Het college van de gemeente Epe heeft de gemeenteraad een sluitende begroting aangeboden. Dat lukte ondanks minder inkomsten van het Rijk en hogere uitgaven dan verwacht. In het oog springt dat het college de woonlasten onder het landelijk gemiddelde heeft weten te houden.

Net als voor veel andere gemeenten bleek het dit jaar extra lastig de begroting sluitend te maken. Dat is te wijten aan minder inkomsten van het Rijk en aan hogere uitgaven dan verwacht. Het college stelt aan de raad daarom een aantal maatregelen voor.

Lage woonlasten

Een van die maatregelen is een lichte verhoging van de onroerendzaakbelasting (OZB) voor de komende 3 jaren. Tegelijk kiest het college ervoor de opbrengst van de precariobelasting 2018 terug te geven aan de inwoners. Ook deze teruggave aan de inwoners geldt de komende 3 jaren. De stijging van de woonlasten blijft zo beperkt. De woonlasten zijn een optelsom van de OZB plus de riool- en afvalstoffenheffing. Al met al blijven de woonlasten in de gemeente Epe onder het landelijk gemiddelde. Daar is het college trots op.

Handhaving voorzieningenniveau

Ingrijpende bezuinigingen kunnen achterwege blijven. Ook blijft met deze sluitende begroting het huidige voorzieningenniveau gehandhaafd. Bovendien kan het college inspelen op verschillende maatschappelijke opgaven. Met deze begroting is de gemeente Epe klaar voor de toekomst.

Te downloaden:

Pagina opties