Wethouder Erik Visser ontvangt Landbouwvisie (19-07-2021)

Dit item is verlopen op 28-07-2021.

Wethouder Erik Visser ontving maandag 12 juli de Landbouwvisie Noord-Oost Veluwe 2021–2030 uit handen van Christian Keizer, bestuurslid van LTO. In aanwezigheid van veel lokale agrariërs.

De agrarische sector staat voor veel uitdagingen. Deze uitdagingen zijn ook belangrijke onderwerpen van gesprek in de ontwerp-Omgevingsvisie van de gemeente. En komen overeen met de ambities uit de Economische Visie om vitaal, slim en uitnodigend te zijn. De agrarische sector is een belangrijke sector binnen de gemeente. Daarom is de afspraak gemaakt om structureel met elkaar in overleg te gaan.

Pagina opties