Werkzaamheden Hoge Weerd (27-06-2022)

Dit item is verlopen op 31-07-2022.

Werkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken van de Hoge Weerd. 

Werkzaamheden bouwrijp maken

In de wijk Hoge Weerd worden nieuwe appartementen en 2-onder-1 kapwoningen gebouwd (kruising Hoge Weerd en de Tippe). De werkzaamheden van Pannekoek GWW bestaan uit: het aanbrengen van een vuilwaterriool en een infiltratieriool, het aanbrengen van een bouwweg en overige bijkomende werkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats in het rode vlak (zie de afbeelding rechts).

Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Op 29 juni worden de werkzaamheden gestart omtrent het bouwrijp maken.

Overlast?

Wij vragen uw begrip voor de werkzaamheden en zorgen ervoor dat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder (Pannekoek GWW) of toezichthouder van gemeente Epe.


 

Pagina opties