Werkzaamheden aanleg rotonde Hoofdstraat – Quickbornlaan in Epe van start (07-09-2021)

Op de kruising Hoofdstraat-Quickbornlaan zijn de afgelopen jaren verschillende ongevallen gebeurd. Dit is voor de gemeente Epe aanleiding geweest om in samenspraak met de aanwonenden (tijdens een tweetal bewonersavonden in de zomer van 2019) een verkeersplan te maken. Hieruit kwam een rotonde als voorkeursoplossing naar voren.

Een rotonde biedt een duidelijke en verkeersveilige oplossing voor zowel het autoverkeer als het fietsverkeer en zorgt ervoor dat alle weggebruikers deze kruising veilig kunnen gebruiken. Eind 2020 is een rijkssubsidie ontvangen vanuit het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat waardoor het mogelijk werd om deze rotonde ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Na de nodige voorbereidingen gaat aannemer Schagen van start met de feitelijke realisatie van de rotonde. Graag informeren wij u hierover. 

Planning en bereikbaarheid

20 september tot en met 7 november

  • Tijdens deze fase voeren we werkzaamheden uit buiten de rijbaan. Daardoor blijft een deel van de kruising open voor verkeer. Omdat de ruimte beperkt is, kan gemotoriseerd verkeer in één richting passeren. Dat is vanaf de Hoofdstraat richting de Quickbornlaan (blauwe lijn in de afbeelding) en vanaf de Hoofdstraat richting de Quickbornlaan en Bloemstraat (roze lijnen in de afbeelding).
  • Er is  voor het bereiken van het Sint Martinusplein/Centrum een route aangegeven vanaf de Hoofdstraat.

8 tot en met 11 november

  • We sluiten het werkvak af, zodat we de hele rotonde kunnen maken. Omleidingsroutes geven we aan op borden langs de weg. Daarnaast zetten we verkeersregelaars in om het verkeer te begeleiden.

Wanneer zijn de werkzaamheden klaar?

De verwachting is dat de werkzaamheden eind november zijn afgerond en de rotonde gereed is.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Epe via gemeente@epe.nl of telefoonnummer 14 0578.

Pagina opties