Voorstel voor nieuw grondstoffenbeleid is gereed (26-11-2019)

Dit item is verlopen op 18-01-2020.

Het conceptplan voor een nieuw grondstoffenbeleid is gereed en vanaf woensdag 27 november zes weken in te zien voor alle inwoners, verenigingen en belanghebbenden. Dit heeft het college van B&W op dinsdag 26 november besloten. Het inwoneradvies vormt de rode draad in het voorgenomen plan. Zo is het voorstel om te starten met het aanpassen van de inzamelfrequentie van de grijze container. De groene container zou in zo’n situatie vaker opgehaald worden dan het restafval. Het idee is ook om meer inzamelingsmiddelen voor het scheiden van afval in te zetten en goede voorlichting te geven. Uiteindelijke doel is dat inwoners het afval beter kunnen scheiden. Wie straks goed scheidt, houdt ook meer over in zijn portemonnee.

Onze inwoners weten wat werkt. Bij het ophalen van inwoneradvies hebben we geleerd dat inwoners graag meewerken om afval te scheiden. Zij vragen verder om goede voorlichting over het scheiden van afval. Als gemeente gaan we daarom veel aandacht besteden aan deze voorlichting in samenwerking met Circulus-Berkel. Verder willen inwoners een stapsgewijze verandering van de service en aandacht voor maatwerk. Bovenstaande punten kwamen vrijwel uit alle huiskamergesprekken en bespreekavonden naar voren en komen terug in het plan.

Voorstel grondstoffenbeleid Grondstofrijk Epe

Maatwerk

Voorgesteld wordt om voor specifieke doelgroepen of situaties maatwerk te leveren. Denk bijvoorbeeld aan een aparte inzameling van medisch afval en zorgen voor medicijneninzameling bij apotheken. Papiercontainers zijn dan straks op basis van vrijwilligheid en biedt inwoners nog steeds de mogelijkheid het oud papier te doneren aan scholen en kerken.

Inwoners kunnen tot 15 januari reageren

Het concept Grondstoffenplan 'Grondstofrijk Epe' is in te zien op het gemeentehuis op afspraak via www.epe.nl/afspraakmaken. Of bel 14 0578. Ook is het concept online in te zien onder 'bekendmakingen' en duurzaamheid' of via de link onder dit bericht. Tot woensdag 15 januari 2020 kunnen inwoners reageren op het plan en hun zienswijze geven. Deze gemotiveerde zienswijze kan ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. Daarnaast heeft u de mogelijkheid te reageren via e-mailadres gemeente@epe.nl.

Behandeling conceptplan in gemeenteraad

De behandeling van het conceptplan in de gemeenteraad is een tweede moment voor inwoners om hun mening te geven. Inwoners, verenigingen of belanghebbenden kunnen dan inspreken bij de commissievergadering. Hoe dit werkt, is ook op de website te lezen en wordt ook in het Veluws Nieuws uitgelegd. Na de inspraakperiode zullen de reacties van onze inwoners worden verwerkt in een definitief voorstel van het college aan de gemeenteraad.

De verwachting is dat onze raad uiterlijk in maart 2020 een besluit kan nemen over het voorstel. Tot die tijd treffen we voorbereidende maatregelen voor de uitvoering van het plan en geven we voorlichting over het scheiden van afval.

Pagina opties