Voorstel nieuw grondstoffenplan bijna klaar (14-11-2019)

Dit item is verlopen op 28-11-2019.

Het voorstel voor het nieuwe grondstoffenbeleid van de gemeente Epe is bijna klaar en het streven is om het conceptplan binnen een paar weken ter inzage te leggen. Dat betekent dat inwoners hierover hun mening kunnen geven door middel van het indienen van een zienswijze. 

Belangrijke bronnen voor dit plan zijn de adviezen die inwoners aan de gemeente gegeven hebben over afvalscheiding- en vermindering.

Hoe is het plan tot stand gekomen?

De gemeente heeft advies gevraagd aan inwoners hoe de gemeente de doelen kan halen voor afvalscheiding en -vermindering. Hiervoor zijn onder andere huiskamergesprekken en bespreekavonden gehouden. De verschillende adviezen en tips van inwoners zijn bij het opstellen van het plan gebruikt.

Doelstellingen en adviezen

De meeste inwoners van de dorpen en het buitengebied van Epe, Emst, Oene en Vaassen vinden afval scheiden een goede zaak en zijn het eens met de doelstellingen om de hoeveelheid restafval snel te verminderen naar 75 kg per inwoner en het scheiden van 75% van de afvalstromen. Inwoners willen graag meewerken, maar vragen om goede voorlichting over het scheiden van afval, het stapsgewijs veranderen van de service en aandacht voor maatwerk.

In een nieuw systeem zou volgens de inwoners best een prijsprikkel aanwezig mogen zijn. Wie wat meer moeite doet om goed te scheiden en het kleinere restant naar een ondergrondse container te brengen zou zo een lagere rekening kunnen krijgen, dan wanneer vaak de grijze container aan huis geleegd wordt. Daarbij zou ook best wat gevarieerd kunnen worden in het aantal weken tussen de ophaalrondes van GFT (vaker wanneer er veel tuinonderhoud is) en restafval (minder vaak dan voorheen). Conclusie van het advies van de inwoners: geen al te grote veranderstappen ineens, service wordt op prijs gesteld en het is niet raar om daar extra voor te betalen. 

Uw mening geven

Het conceptgrondstoffenbeleidsplan wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Epe en in het lokale huis-aan-huisblad Veluws Nieuws. Op de website wordt uitgelegd hoe het indienen van een zienswijze werkt. Later,  bij de behandeling van het conceptplan door de gemeenteraad, is een tweede moment voor inwoners om hun mening te geven. Zij kunnen dan inspreken bij de commissievergadering. Hoe dit werkt, is ook op de website te lezen en we zullen dit ook in Veluws Nieuws uitleggen.

Extra informatie over scheiden afval

Tijdens vrijwel alle huiskamergesprekken en bespreekavonden, kwam naar voren dat er veel behoefte is aan informatie over het beter kunnen scheiden van afval. Daarom plaatst de gemeente iedere week extra informatie daarover op deze website, Facebook en in Veluws Nieuws.

Pagina opties