Voorbereidingen verbetering verkeersveiligheid (15-09-2020)

Op de kruispunten Quickbornlaan-Willem Tellstraat en de Quickbornlaan-Hoofdstraat-Bloemstraat zijn de afgelopen jaren verschillende ongevallen gebeurd. Dit is voor de gemeente Epe aanleiding geweest om een plan te maken om de verkeersveiligheid op deze kruispunten te verbeteren. Dit plan hebben we in samenspraak met de bewoners tijdens twee bewonersavonden gemaakt. Op 21 januari 2020 heeft het college het rapport ‘Verkeerskundige analyse Quickbornlaan’ definitief vastgesteld na een inspraakperiode van zes weken.

Planuitwerking

Op de kruising met de Willem Tellstraat is in maart 2020 een inritconstructie gerealiseerd. In de periode maart tot heden hebben er gelukkig geen (geregistreerde) ongevallen meer plaatsgevonden. Daarnaast is door het college voor de kruising Hoofstraat-Bloemstraat-Quickbornlaan een rotonde als voorkeursoplossing aangewezen. Er is besloten om de haalbaarheid verder te onderzoeken en te zoeken naar cofinanciering. De afgelopen maanden is dit verder opgepakt en gezocht naar cofinanciering. Daarom is op 1 juli 2020 een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van I en W. Vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is er 100 miljoen beschikbaar voor verkeersveiligheidsprojecten. Eén van de eisen is dat het project na verlening van de subsidie binnen één jaar klaar moet zijn. Dit betekent dat we de verdere planuitwerking met grote spoed moeten oppakken om hier aan te kunnen voldoen. Het is nog niet bekend of de subsidie wordt verleend.

Als eerste stap hebben we deze week de piketpalen in de (openbare) ruimte geplaatst om scherp te krijgen of en hoe het huidige ontwerp past in de (openbare) ruimte en wat de consequenties zijn.

Pagina opties