Voor de zorg van morgen: Duurzaamheid doe je samen! (05-03-2021)

Dit item is verlopen op 16-04-2021.
Afbeelding bij voor de zorg van morgen: Duurzaamheid doe je samen!

In de zorg gebeurt er momenteel veel tegelijk. De focus ligt natuurlijk op het verlenen van goede zorg op een veilige manier. Het coronavirus zet alles op zijn kop. Tegelijkertijd biedt het ook een kans. Het wordt zichtbaar hoe kwetsbaar de mensheid is en wat dat betekent voor de toekomst.

Een toekomst waarin de vraag om zorg nog (meer) toeneemt. Een toekomst voor onze kinderen met de vraag hoe we de aarde aan hen door willen geven. Een deel van het antwoord bestaat uit het besparen van energie. Ook andere duurzaamheidsonderwerpen komen aan bod. Viattence werkt ook aan een gezondere toekomst en vertelt over de uitdagingen die zij tegenkomt. Viattence is een zorginstelling met acht hoofdlocaties, ongeveer 400 bewoners en circa 350 cliënten die zorg in de wijk ontvangen.

Zorg vanuit het dorp

Duurzaamheid is een onderdeel van de visie ‘zorg vanuit het dorp’ van Viattence. De Speulbrink in Vaassen is het oudste pand in de gemeente Epe waar Viattence zorg verleent. Het is gebouwd in 1997. In die jaren werd er standaard bij de bouw al isolatiemateriaal geplaatst, maar minder dan nu het geval is. Later is er nog een flinke energiebesparing gerealiseerd met het vervangen van de verlichting. “Bijna overal hebben we nu led-verlichting”, vertelt programmamanager vastgoed bij Viattence Van Werven. Hij werkt met Viattence aan een nieuwe vastgoedstrategie.

Samen kom je verder

De nieuwere panden, bijvoorbeeld Hofje Wendakker in Heerde, zijn nog wel aangesloten op het gasnet. Daar staat tegenover dat ze energiezuinig gebouwd zijn, met triple glas en zonnepanelen. Van Werven: “Ook hebben we veel besparing behaald door het goed inregelen van installaties en heeft onze eigen apparatuur altijd tenminste een A-label.” Maar er ligt ook nog een uitdaging op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is immer meer dan alleen energie besparen of opwekken. Het gaat ook over gezonde voeding, circulair ondernemen en een visie voor de toekomst. Over gedrag van de bewoners. En over de wensen en mogelijkheden van pandeigenaren, gemeente en elektriciteitsnetten. “Als zorginstelling is het niet onze kerntaak om op alle vragen over duurzaamheid zelf een antwoord te vinden. Daar zijn innovatieve bedrijven voor. Wij geloven erin dat je samen verder komt. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij”, aldus Van Werven.

Keuzes maken

“Wij werken met gemeenschapsgeld en daar moeten we zorgvuldig mee om gaan”, vervolgt de programmamanager. Het blijkt soms ingewikkeld om goede keuzes te maken. Wil je meer daglicht in het pand, dan verliest het iets meer warmte. Wil je comfort voor de bewoners? Dan staat de verwarming soms hoger dan je zou willen. Vanuit de rijksoverheid (zorgkantoren) krijgt Viattence geld om zorg te verlenen. Daar is huisvesting een onderdeel van. Het budget hiervoor is niet zo ruim dat er veel geld kan worden uitgegeven aan duurzaamheid. Van Werven: “Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons nageslacht. Maar alles is een afweging. Daarom werkt Viattence vanuit de gedachte dat duurzaamheid moet passen binnen de kwaliteit van zorg.”

Pagina opties