Vlinderkunstwerk van zwerfafval onthuld (22-06-2020)

Bij Museum Hagedoorns Plaatse in de gemeente Epe is afgelopen weekend het kunstwerk ‘de Vlinders’ onthuld. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder anderen twee kinderen die meewerkten aan dit project. Zij onthulden mede namens de andere makers ook het bijbehorende informatiebord.

Vlindertuin

In het kunstwerk zijn 426 plastic vlinders verwerkt. Het is geplaatst in de vlindertuin bij het museum om aandacht te vragen voor het probleem van (plastic) zwerfafval. “Het is helaas niet de feestelijke opening geworden waar we op hoopten, met alle ruim 400 deelnemende scholieren en hun begeleiders er bij. Maar we wilden het ook niet helemaal in stilte doen, vandaar deze keus voor een besloten onthulling”, meldt projectleider René Blok.

Sleutelrol

Aanwezig waren ook Kars Veling van de Vlinderstichting, Rinette van der Vliet van het Cultuurplein en Jan Aalbers namens de gemeente Epe en het Cultuur en Erfgoedpact. Wethouder Jan Aalbers merkte in zijn toespraak onder meer op: “Insecten vervullen een sleutelrol in de bestuiving van heel veel soorten planten, waaronder veel planten die we voor onze voedselvoorziening nodig hebben.”

Herbruikbaar

Hij benadrukte dat spullen die wij niet meer mooi of nuttig vinden niet bij het afval gedumpt hoeven te worden. “Je kunt er voor zorgen dat je spullen of materialen herbruikbaar zijn. Of dat die spullen of materialen weer om te vormen zijn tot nieuwe spullen of materialen. Lukt ook dat laatste niet? Dan kun je het misschien nog gecontroleerd verbranden zodat er energie mee kan worden opgewekt. Maar het domste wat we kunnen doen is spullen simpelweg weggooien.”

Mooi voorbeeld

Aalbers noemde het vlinderkunstwerk een mooi voorbeeld  van nieuwe waarde geven aan oude spullen. En hij noemde in dit verband met ere de naam van René Blok, die zich hier met veel passie voor inzet. “Deze mooie grote vlinder is een aanklacht tegen de weggooicultuur maar tegelijk een compliment voor de hergebruik cultuur.” De gemeente Epe heeft om die reden de term afvalstoffenbeleid ook ingeruild voor grondstoffenplan.

Pagina opties