Vijf nieuwkomers ondertekenen participatieverklaring: (19-11-2021)

Naza, Ahmad, Samer, Enas en Wassim. Allen ooit woonachtig in Syrië. Maar afgelopen donderdag officieel welkom geheten in Epe door wethouder Lia de Waard-Oudesluijs.

Het vijftal ondertekende toen namelijk de zogeheten participatieverklaring. Dat is een belangrijk eerste onderdeel van hun inburgeringstraject. “De ondertekening van dit certificaat betekent dat jullie mee mogen doen in Nederland. De gemeente Epe hoopt dat jullie jezelf hier heel snel huis voelen”, aldus de Eper wethouder.

Er was gebak, er was koffie, er was thee. Maar bovenal waren er vijf trotse nieuwkomers die zich vanaf heden Epenaar mogen noemen. De handtekeningen van deze nieuwkomers zorgden automatisch voor een gezellig feestje. De Waard-Oudesluijs: "Heel belangrijk om te benoemen? In dit land is iedereen gelijk. Hier mag iedereen zichzelf zijn. Dus welkom allemaal.” De wethouder noemt deze ondertekening een belangrijk eerste deel van de inburgering.

De wethouder benadrukte in haar toespraak dat het leren van de Nederlandse taal de inburgering erg zal vergemakkelijken. “Als je Nederlands kunt spreken, kun je hulp vragen. Doe dat ook.” Mocht je ergens problemen mee hebben? Durf dan andere mensen in je omgeving om hulp te vragen, aldus de wethouder. “Maak vrienden, want samen weet je meer dan alleen.”

Dit onderdeel van het inburgeringsexamen is de afgelopen weken voorafgegaan aan een training waarin een ieder heeft kennisgemaakt met aspecten die in Nederland belangrijk zijn: vrijheid; gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. De nieuwkomers kunnen ook altijd met hun vragen terecht bij de instanties waar de gemeente Epe mee samenwerkt zoals Werkbedrijf Lucrato, Stichting Present, CJG en Koppel-Swoe, aldus Corrie Stoter. Zij heeft de afgelopen tijd deze training gegeven aan dit vijftal en praat de ochtend aan elkaar. “Stichting Leergeld is ook belangrijk om nog even te benoemen. Daar kun je een aanvraag indienen wanneer jouw kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar ergens aan mee wil doen, maar je daar het geld niet voor hebt. Een sport uitoefenen of een computer aanschaffen voor school, is dan ineens ook mogelijk voor mensen die niet veel geld hebben.”

Naast het zetten van de handtekeningen ging het vijftal inburgeraars samen met wethouder De Waard-Oudesluijs op de foto in het Eper Loeffpark. Ook konden de nieuwkomers genieten van een optreden van het multicultureel koor Doenja. “Dit koor is een goede manier om anderen in deze gemeente te leren kennen”, vertelt Margreet de Jonge desgevraagd. Zij is werkzaam bij Lucrato, maar eveneens zeer betrokken bij Doenja. “Het is een gezellige groep mensen die samen wekelijks oefenen en allerlei diverse liedjes zingen. Maar tijdens de repetitieavonden (elke donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur aan de Schotweg 2, Jenaplanschool) is er verder veel tijd ingeruimd om samen Nederlands te praten.”

Pagina opties