Vijf inwoners gemeente Epe ontvangen een lintje (26-04-2021)

Dit item is verlopen op 06-06-2021.

Vijf inwoners van de gemeente Epe zijn op Lintjesdag 2021 Koninklijk onderscheiden. Ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De lintjes konden ook dit jaar vanwege de coronacrisis niet in het gemeentehuis worden uitgereikt. De gedecoreerden werden daarom aan de voordeur van het huisadres door burgemeester Tom Horn gefeliciteerd. De uitreiking en opspelden van de lintjes werd aan de partner (of familie) overgelaten. Ook ontvingen zij van de gemeente een mooie bos bloemen en doos met lekkernijen.

De Koninklijke onderscheidingen zijn toegekend aan:

  • de heer J.F. (Jan) Haverkort uit Epe – Lid in de Orde van Oranje Nassau
  • de heer B.L. (Ben) Jonker uit Epe – Lid in de Orde van Oranje Nassau
  • de heer H.J. (Henk) van Essen uit Epe – Lid in de Orde van Oranje Nassau
  • de heer H (Henk) Remmerts uit Epe – Lid in de Orde van Oranje Nassau
  • de heer J.F. (Jan) van Mossel uit Epe – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Haverkort verricht sinds de 70’er jaren vrijwilligerswerk, maar is in de gemeente Epe actief sinds 1998. Toen trad hij toe tot Rotary Club Epe en hier heeft hij meerdere functies bekleed en zich bezig gehouden met veel projecten met uitstraling naar de lokale, regionale en zelfs internationale gemeenschap. De heer Haverkort was initiator en organisator van het Nieuwjaarsconcert Epe; dit concert wordt sinds 2000 gehouden in de Grote Kerk in Epe met medewerking van het Haydn Jeugd Strijk Orkest. 

Daarnaast is de heer Haverkort penningsmeester van het Kulturhus EGW; hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor het gebouw, de inrichting, de huurders en de vele vrijwilligers waardoor het Kulturhus EGW een bruisend centrum van culturele activiteiten in Epe is geworden.

De Robert F.W. Bruinsma Stichting houdt zich bezig met het ondersteunen van jong muzikaal toptalent, met name pianostudenten. De heer Haverkort heeft bijgedragen aan het opzetten van deze stichting en vervult de functie van penningmeester.
In 2014 is de heer Haverkort toegetreden tot de Stichting ZilverSchild; een stichting die postactieven van de ABN AMRO bank een collectieve zorgverzekering biedt met daarbij het accent op preventie, zelfredzaamheid en innovatieve zorg.  Tot slot is de heer Haverkort sinds 2019 bestuurslid bij de Energie Coöperatie Epe.

De heer Jonker is in de jaren 80 begonnen met vrijwilligerswerk bij de Wilhelminavereniging; ruim 10 jaar heeft hij de functie van voorzitter bekleed met als hoogtepunt 50 jaar bevrijding in 1995.

In 1995 was de heer Jonker zeer actief betrokken bij de oprichting van het Sint Maartensgilde en hij heeft zich 10 jaar lang actief ingezet om het Gilde een plaats te geven in de Eper samenleving.

Daarnaast is de heer Jonker oprichter van de Veluwse Midwienterhoornblazers in 1998 en in 2013 is mede op zijn initiatief de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen opgericht. Bij deze federatie zijn inmiddels 25 midwinterhoorngroepen aangesloten. Door zijn bevlogenheid is het gelukt om het midwinterhoornblazen op het Nationaal Inventaris Immaterieel Cultuur Erfgoed Nederland geplaatst te krijgen en is zo het midwinterhoornblazen voor de toekomst als erfgoed gewaarborgd.

Ook was de heer Jonker medebestuurslid van de Tafel Historie van de Nieuwe Eper Sociëteit en heeft hij vele lezingen georganiseerd. 
Daarnaast heeft de heer Jonker zich met hart en ziel ingezet voor de realisatie van het monument voor de familie van Essen, een familie die in de Tweede Wereldoorlog veel risicovol verzetswerk heeft verricht. Dit monument is in 2019 onder veel belangstelling onthuld.

Momenteel is de heer Jonker nog lid van de Raad van Advies van Yarden, pastoraal medewerker bij de Grote Kerk en voorzitter van de Stichting Eper Carillon.

De heer Van Essen is sinds 1989 lid van Volkstuinvereniging Het Hoge Land; in 1990 is hij toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid en eerste aanspreekpunt voor de leden. Hij kan wel bestempeld worden als ‘onzichtbare’ vrijwilliger; dagelijks aanwezig met een helpende hand voor iedereen, maar toch ook met een wakend oog. Hij spendeert gemiddeld 20 tot 25 uur per week bij de volkstuinvereniging.

Daarnaast bestaat zijn maatschappelijke bijdrage uit het zijn van mantelzorger voor zijn vrouw; zij is sinds 1987 ziek en sinds 2008 volledig gekluisterd aan een rolstoel. Dankzij de inzet van de heer Van Essen wordt de professionele zorg ontlast voor zover dat mogelijk is.

De heer Van Essen is vanwege zijn eigen gezondheid jaren geleden afgekeurd, na een ontstoken alvleesklier en een herseninfarct, maar is volledig hersteld en wil zijn medemens waar het kan altijd met raad en daad terzijde staan.

De heer Remmerts verricht vrijwilligerswerk voor Volkstuinvereniging Het Hoge Land. Als secretaris/penningmeester is hij al 20 jaar actief bij deze vereniging. Hij heeft de financiële administratie geheel geautomatiseerd; bewaakt de begroting en de verschillende geldstromen van diverse fondsen. Als secretaris zorg hij voor de correspondentie naar leden en andere instanties en is hij verantwoordelijk voor het archief. Ook verzorgt hij het jaarverslag en de notulen van de ledenvergaderingen.

Daarnaast is de heer Remmerts sinds 2006 administrateur voor Wijkvereniging Burgerenk. Ook heeft de heer Remmerts 20 jaar lang een grote bijdrage geleverd als penningmeester van Antennevereniging De Burgerenk, een antennevereniging die nog steeds bestaat.

De heer Van Mossel is sinds 1994 een zeer actief vrijwilliger binnen de kerkelijke gemeenschap, voornamelijk binnen de Hervormde Gemeente Goede Herderkerk in Epe, waarvoor hij diverse functies heeft bekleed. Zijn buitengewone kennis van kerkelijke zaken, ervaring en bestuurlijke kwaliteiten hebben ertoe geleid dat hij daarnaast vanaf 2000 een groot aantal functies in de lokale, regionale en landelijke ambtelijke vergaderingen en commissies van de Protestantse Kerk heeft mogen vervullen.

Ondanks de hoge tijdsbesteding aan het kerkelijk werk is de heer Van Mossel daarnaast lokaal actief geweest als penningmeester voor het Cultuurplein Noord Veluwe. Momenteel heeft hij nog zitting in de Raad van Advies van Yarden Uitvaartorganisatie en is hij vrijwilliger bij de Stichting Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse.

Vanwege de zowel lokale als regionale en landelijke uitstraling van de werkzaamheden is de heer Van Mossel onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Pagina opties