Vertraging inning eigen bijdrage Wmo (31-03-2020)

Dit item is verlopen op 01-05-2020.

Een belangrijk bericht voor inwoners die hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen.

Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Dat heet het Wmo​-abonnementstarief. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt of u deze eigen bijdrage moet betalen. Het abonnementstarief is maximaal € 19,- per maand.

De verwerking heeft bij het CAK vertraging opgelopen. Dit heeft tot gevolg dat inwoners met zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, straks in één keer meerdere facturen ontvangen. Het is nog niet bekend wanneer dit probleem is opgelost.

Zie voor meer informatie over het abonnementstarief www.hetcak.nl.

Belangrijk om rekening mee te houden

1. Geld opzij zetten

  • U ontvangt mogelijk de rekeningen van de eerste maanden van dit jaar in één keer. U moet dan dus in één keer voor meerdere maanden betalen.
  • Bijvoorbeeld: u ontvangt in april de rekening voor januari, februari én maart. Dat komt (inclusief april) dus neer op 4 x € 19,- = € 76,-. Na april krijgt u weer iedere maand één rekening. Houd hier alstublieft rekening mee! Bijvoorbeeld door alvast € 19,- voor iedere maand opzij te leggen.

2. In delen betalen

  • Wilt u de rekeningen liever in delen betalen? Neem dan contact op met het CAK (via telefoonnummer: 0800 - 1925) zodra u de rekening heeft ontvangen. U kunt dan een gratis betalingsregeling aanvragen.
  • Let op: dit kan pas vanaf het moment dat u de rekeningen voor de eerste maanden van 2020 heeft ontvangen.

3. Eigen bijdrage maximaal € 19,-

In 2020 bedraagt de eigen bijdrage Wmo van het CAK maximaal € 19,- per maand. U hoeft in sommige situaties geen eigen bijdrage te betalen:

  • Bent u getrouwd of heeft u een partner met wie u samenwoont? En is minstens één van u beiden in 2020 nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ook als u met iemand een gezamenlijk huishouden vormt en bijvoorbeeld samenwoont met een familielid of goede vriend.
  • Heeft u een inkomen tot 120% van het sociaal minimum? Dan hoeft u de eigen bijdrage ook niet te betalen.
  • Betaalt u al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg? Dan hoeft u de eigen bijdrage Wmo niet te betalen.

Heeft u vragen?

Neemt u bij vragen over het Wmo-abonnementstarief? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) van het CAK
Heeft u vragen over de zorg of ondersteuning zelf? Dan kunt u contact opnemen met het Wmo​-loket van de gemeente Epe via het telefoonnummer 14 0578. 

Pagina opties