Verkiezingen: openbare zitting kandidatenlijsten en nummering (19-01-2022)

Dit item is verlopen op 05-02-2022.

De voorzitter van het centraal stembureau, voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022, maakt (in overeenstemming met artikel I 2 van het Kiesbesluit en artikel 2d van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) bekend dat er een openbare zitting plaats zal vinden.

Deze zitting is op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00. Tijdens de zitting wordt over het volgende besloten:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Vanwege de onzekerheid over de maatregelen in verband met het coronavirus die op dat moment gelden, zal de zitting in elk geval digitaal zijn. Als de situatie het toelaat zal er naast de digitale zitting ook een gewone zitting zijn in de raadzaal van het gemeentehuis. De actuele situatie leest u op www.epe.nl/verkiezingen.

De digitale zitting wordt uitgezonden via internet. U kunt deze volgen via https://epe.raadsinformatie.nl/live. Tijdens deze zitting kunt u bezwaren indienen. Als u van te voren weet dat u daarvan gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar verkiezingen@epe.nl, met vermelding van uw volledige naam. U ontvangt dan een link met uitleg hoe u de digitale zitting kunt bijwonen en hoe u tijdens de zitting uw bezwaren kenbaar kan maken. U kunt alleen deelnemen aan de digitale zitting als u zichtbaar en hoorbaar bent.

Als u zich niet vooraf heeft aangemeld voor de digitale zitting en tijdens het volgen van de digitale zitting alsnog bezwaren wilt indienen, kunt u tijdens de zitting een e-mail sturen naar verkiezingen@epe.nl en uw bezwaar daarin kenbaar maken. In de mail geeft u uw volledige naam aan. Uw bezwaar zal dan door de voorzitter in de digitale zitting worden voorgelezen. De voorzitter zal vlak voor het einde van de zitting een schorsing van 5 minuten houden, zodat zeker is dat iedereen voldoende tijd heeft gehad om via de e-mail eventuele bezwaren in te dienen. Bezwaren die vóór of na de zitting worden ingediend zijn niet geldig.

Epe, 14 januari 2022

de voorzitter voornoemd,

dhr. dr. T.C.M. Horn

Pagina opties