Verdere intensivering natuurbrandbestrijding in de regio Noord- en Oost-Gelderland (10-06-2022)

De brandweerkorpsen in de regio Noord- en Oost-Gelderland leggen de  intensieve samenwerking op het gebied van natuurbrandbeheersing opnieuw vast.  Met het tekenen van dit nieuwe convenant wordt een adequate natuurbrandbestrijding en werkafspraken tussen verschillenden brandweerkorpsen gewaarborgd voor nu en in de toekomst.

Op vrijdag 10 juni 2022 is het convenant brandveiligheidsplan Artillerie Schietkamp (ASK) ondertekend op de legerplaats bij Oldebroek door de (loco) burgemeesters van de gemeenten Elburg, Oldebroek, Heerde en Epe, de directeur en regionaal commandant van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, de directeur Vastgoedbeheer Rijksvastgoedbedrijf, namens de Commandant landstrijdkrachten, de Commandant Vuursteun Commando en de Commandant Artillerie Schietkamp (ASK). 
Met deze ondertekening van het geactualiseerde convenant wordt de verdere samenwerking tussen de Defensie veiligheidsorganisatie ASK, waaronder de Defensiebrandweer ASK, alsmede de brandweer in de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) bekrachtigd.

Al meerdere jaren werken de brandweereenheden in de VNOG en van het ASK goed samen op basis van het convenant dat in 2004 is afgesloten en ondertekend. Nu is er sprake van een totale herziening van dit convenant dat leidt tot een actualisatie van het brandveiligheidsplan ASK. Zo zijn voor dit convenant de natuurbrandrisico’s op het ASK opnieuw geanalyseerd en op basis hiervan zijn de maatregelen op het gebied van natuurbrandbeheersing uit het eerdere convenant aangepast. Daarnaast zijn er verdere afspraken gemaakt over het operationele optreden van defensiebrandweer ASK en de brandweereenheden van de VNOG. Indien nodig verleent de brandweer van de VNOG bijstand bij natuurbrandbestrijding op het ASK en andersom kan defensiebrandweer ASK buiten het eigen terrein de brandweer van de VNOG ondersteunen bij het bestrijden van natuurbranden. 

Op de foto: VLNR Luitenant-kolonel M.C. Hoekstra (Commandant Artillerie Schietkamp), Dhr. drs. D.G.L. Kransen (Directeur en regionaal commandant Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland), Mw. drs. I.C.M. van Munster (Directeur Vastgoedbeheer Rijksvastgoedbedrijf), Mevr. C.M. de Waard-Oudesluijs (Locoburgemeester gemeente Epe), Mw. T.H. Haseloop-Amsing (Burgermeester Gemeente Oldebroek), Dhr. ir. J.N. Rozendaal (Burgermeester Gemeente Elburg), Kolonel M.W.A.M. Roelen (Commandant Vuursteun Commando), Dhr. drs. J.W. Wiggers (Waarnemend Burgermeester Gemeente Heerde)

Foto's: Ministerie van Defensie/DBRW ASK

Pagina opties