Verbouwing gemeentehuis Epe van start

Dit item is verlopen op 31-01-2018.

De verbouwing van het gemeentehuis van Epe start begin januari. Het gebouw aan de Markt krijgt allereerst nieuwe genderneutrale toiletten. De verbouwing van de toiletgroepen is voor juni 2018 klaar. Bouwbedrijf Timmer uit Vaassen kreeg deze opdracht gegund. Na de verbouwing van de toiletgroepen volgt in 2018 de brandweerkazerne en in 2019 staat de grootschalige verbouwing gepland.

Alle toiletgroepen in het gemeentehuis worden genderneutraal. Hierdoor kunnen alle toiletgroepen ook voorzien worden van een mindervaliden toilet. In het nieuwe gemeentehuis is plek voor historie, de originele wastrog uit de brandweerkazerne komt terug in de toiletgroep op de begane grond. Duurzaamheid is één van de uitgangspunten voor de verbouwing. Voor de toiletten worden bijvoorbeeld tegels van 100% recyclebaar glas gebruikt. Ook gebruikt het nieuwe sanitair weinig water en zorgt de ledverlichting straks voor sfeer én voor energiebesparing.

Lokale aannemer

Bouwbedrijf Timmer uit Vaassen heeft de aanbesteding voor de renovatie van de toiletten gewonnen. Als aannemer realiseert en coördineert Timmer alle bouwactiviteiten. De gemeente Epe wil graag lokale ondernemers betrekken bij de verbouwing om de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren.

Aanbesteding

Deze zomer is hard gewerkt aan de voorbereidingen van de renovatie. Zo zijn uitgangspunten en ideeën voor de herinrichting van het gemeentehuis in kaart gebracht tijdens brainstormsessies met medewerkers van de gemeente Epe. Samen is nagedacht over de invulling van alle ruimtes. De uitkomsten zijn meegegeven aan de architect die het programma van eisen opstelt. Hierna volgt het aanbestedingstraject voor de verbouwing van de brandweerkazerne en de rest van het gemeentehuis

Toekomstbestendig

Het gemeentehuis van Epe is ruim 45 jaar in gebruik en toe aan grootschalig onderhoud en modernisering. Renovatie is noodzakelijk om het gebouw aan het Marktplein klaar te maken voor de toekomst. Bestaande kwaliteiten van het gemeentehuis worden tijdens de renovatie maximaal benut. De raad stemde 18 mei 2017 in met de uitwerking en realisatie van de renovatie van het gemeentehuis.

Er wordt een duurzaam gebouw gerealiseerd dat past bij de toekomstgerichte manier van werken. Een transparant en open gebouw dat inwoners uitnodigt om naar binnen te gaan. Het verbouwingbudget is € 5.702.000,-. De renovatie loopt van eind 2017 tot eind 2019 en wordt gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de verbouwing blijft het gemeentehuis open.

Lees meer:

Pagina opties