Update: laatste ontwikkelingen Hertenkamp (24-03-2021)

Dit item is verlopen op 05-05-2021.

In juni 2019 gaf de gemeente Epe aan op zoek te zijn naar ideeën en initiatieven voor het Hertenkamp en de Nieuwe Vijver, aan de Dellenweg in Epe. De oproep heeft geleid tot nieuwe plannen, die komende weken worden afgerond en richting uitvoering gaan.

Inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers werden in 2019 uitgenodigd om hun ideeën te geven over dit totale dagrecreatiegebied. De plannen voor beide locaties moesten voldoen aan meerdere uitgangspunten: samenhangen met elkaar, passen bij het toeristische profiel van de gemeente Epe en aansluiten bij hoe de locaties nu gebruikt worden. De landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het gebied dienden gerespecteerd te worden.

Episch Centrum aan zet

Meerdere ideeën zijn aangedragen en een daarvan is bestempeld als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Hertenkamp en omgeving. Dat heeft het college van B&W besloten in maart 2020. Het ontwikkelplan is ingediend door Episch Centrum. Dit plan sloot het beste aan bij de toetsingscriteria en belangen van de omwonenden, belangenorganisaties en de gemeenschap. Een raadpleging onder de inwoners van Epe bevestigde dat beeld.

Ontwikkel- en uitvoeringsplan

Vervolgens is Episch Centrum, in overleg met de gemeente, aan de slag gegaan met het ontwikkelplan. Deze hebben zij uitgewerkt tot een uitvoeringsplan, passend binnen beleid, wet- en regelgeving en financiën. Die uitwerking wordt naar verwachting in de komende weken afgerond. Meer informatie over de inhoud van het uitvoeringsplan volgt nog.

Na deze stappen zal het college kunnen overgaan tot ondertekening van de contracten met Episch Centrum. Het Episch Centrum kan daarna van start met de daadwerkelijke uitvoering.

Pagina opties