Uitnodiging: In gesprek over de Omgevingsschets gemeente Epe (03-05-2021)

Dit item is verlopen op 14-05-2021.

De afgelopen periode is gewerkt aan de omgevingsvisie van gemeente Epe. Samen met inwoners en organisaties hebben we de koers bepaald. Deze is vertaald naar een eerste schets: De omgevingsschets. Dit is de voorloper van de omgevingsvisie. Voordat de omgevingsvisie de afrondende fase in gaat wil de gemeente graag van zoveel mogelijk inwoners en organisaties horen wat zij van de omgevingsschets vinden. Daarvoor worden vier online bijeenkomsten georganiseerd op 11 en 12 mei 2021.

De omgevingsschets

De omgevingsvisie gaat over onze omgeving, waarin we wonen, werken en recreëren. Met aandacht voor de generaties na ons, duurzaamheid, natuur en landschap. In de omgevingsschets staat beschreven wat onze basis is waarop we de visie gaan schrijven: wat we hebben, wat we belangrijk vinden en waarderen. Kortom de waardevolle leefomgeving en dit is het canvas waarop we werken. Vervolgens stellen we op basis van maatschappelijke behoeftes en urgente opgaven vast wat we met de samenleving willen bereiken. De uitwerking hiervan vraagt om een aantal ruimtelijke keuzes, waar en hoe gaan we dit doen. Tot slot wordt er een voorzet gedaan hoe we aan de slag kunnen om de opgaven te realiseren. De omgevingsschets vindt u hier.

Wat vindt u goed? Wat kan beter? Wat mist u?

Wij organiseren in mei 2021 vier online bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn allemaal gelijk. U kiest welke dag en tijdstip u het beste uitkomt. Tijdens die bijeenkomsten vertellen we wat er nu in de omgevingsschets staat en vertellen we wat de vervolgstappen zijn. Ook willen we graag van u horen wat u ervan vindt. We gaan in kleine groepen met elkaar het gesprek aan: Wat vindt u goed? Wat kan beter? Wat mist u? We vragen daarbij speciaal aandacht voor de te maken ruimtelijke keuzes als het over onze omgeving gaat, nu en straks. We zijn benieuwd naar uw mening daarover.

Online bijeenkomsten omgevingsschets

  • Bijeenkomst 1:  11 mei, 16.00 – 18.00 uur
  • Bijeenkomst 2:  11 mei, 19.30 – 21.30 uur
  • Bijeenkomst 3:  12 mei, 16.00 – 18.00 uur
  • Bijeenkomst 4:  12 mei, 19.30 – 21.30 uur

Aanmelden en meedoen

U kunt zich voor donderdag 6 mei aanmelden via omgevingsvisie@epe.nl met de volgende gegevens: naam, mailadres en telefoonnummer. En natuurlijk uw voorkeursdatum(s). 

Een goede voorbereiding is het halve werk

Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. Wij sturen u ook de link naar de omgevingsschets en een hulpmiddel dat u helpt bij de voorbereiding op de bijeenkomst. Zo kunnen we met elkaar het goede gesprek voeren. Een paar dagen van tevoren krijgt u een e-mail met de datum en tijd van de digitale bijeenkomst en de link voor Zoom.

Uw mening is belangrijk. De uitkomst van deze bijeenkomsten gebruiken wij om de omgevingsvisie compleet te maken en verder aan te scherpen. Graag tot dinsdag 11 of woensdag 12 mei 2021! Bent u deze data verhinderd, maar wilt u wel uw stem laten horen? Neem dan contact met ons op via e-mail: omgevingsvisie@epe.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Omgevingsschets en Regionale Energie Strategie (RES 1.0)

De omgevingsvisie beschrijft de lokale visie op onze (fysieke) leefomgeving. De energietransitie hangt samen met de omgevingsvisie. De energietransitie bestaat uit verschillende onderdelen zoals het opwekken en besparen van energie, maar ook de overgang van fossiele naar duurzame brandstoffen. Er zijn verschillende sporen: van internationaal en nationaal tot regionaal en lokaal. Deze sporen lopen gelijk op en beïnvloeden elkaar. Op regionaal niveau werken we in de Cleantech Regio aan de Regionale Energie Strategie (RES). Hier gaat het over de regionale opwek van zonne- en windenergie. De RES is een bouwsteen voor de omgevingsvisie. De ontwerp RES 1.0 ligt momenteel ter inzage (19 april tot en met 31 mei 2021). 

Pagina opties