Uitnodiging; denk met ons mee! Zon en wind energie in Epe (23-05-2022)

Waar gaan we zon en wind energie opwekken in de gemeente Epe?

In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland afgesproken 45% aan CO2 uitstoot te besparen ten opzichte van 1990. Op deze manier hoeft de opwarming van de aarde niet boven de 1,5 graad uit te komen, waardoor natuurrampen zoals overstromingen en bosbranden niet verder toenemen. De Cleantech Regio, waarvan de gemeente Epe deel uit maakt, heeft de ambitie om energieneutraal te worden. Dit betekent dat de regio evenveel duurzame energie opwekt als dat zij gebruikt. In de gemeente Epe kiezen we voor een juiste balans in het besparen van energiegebruik, het stimuleren van nieuwe energieneutrale initiatieven en het opwekken van duurzame energie.

Praat mee tijdens de eerste participatiebijeenkomst op woensdag 1 juni 

In het Uitwerkingskader zon en wind worden randvoorwaarden en uitgangspunten opgesteld voor de toekomstig te realiseren zonnevelden en windmolens. Beide vormen kunnen een grote impact hebben op de omgeving. Doordat u in onze gemeente woont, hechten we veel waarde aan uw mening. Daarom nodigen we u uit om hierover met ons in gesprek te gaan tijdens de eerste participatiebijeenkomst. U wordt eerst geïnformeerd over de kansen en uitdagingen van de energietransitie in de gemeente Epe. Vervolgens krijgt u voldoende tijd om vragen te stellen, ideeën te delen en uw zorgen te uiten.  

  • Datum: woensdag 1 juni 2022 
  • Tijdstip: 19.00 inloop. Start 19.30 tot 21.30 uur 
  • Locatie: De Hezebrink, Ds. Van Rhijnstraat 69 in Emst 
  • Aanmelden: duurzaam@epe.nl. Vermeld daarbij uw naam, naam organisatie (als dit voor u geldt), e-mailadres. Aanmelden kan tot 27 mei.

Kunt u niet naar de eerste participatiebijeenkomst komen?  

U kunt nog steeds uw mening laten horen. Geef in uw aanmeldformulier via duurzaam@epe.nl aan dat u niet aanwezig kunt zijn tijdens de eerste participatiebijeenkomst. U ontvangt na de bijeenkomst een video en een verslag van de avond. Daarnaast krijgt u toegang tot een vragenlijst, waarin dezelfde onderwerpen behandeld worden als tijdens de participatiebijeenkomst. Op deze manier kunt u toch uw mening geven.  

Hoe ziet de planning er uit?  

Nadat we u en andere belanghebbenden uitvoerig gesproken hebben gaan we aan de slag met het concept Uitwerkingskader. Dit concept bespreken we graag opnieuw met u tijdens de tweede participatiebijeenkomst. De uitnodiging voor deze tweede bijeenkomst volgt na de zomer.  

Heeft u nog vragen of opmerkingen?  

Neem dan gerust contact op met Bart Mulder. Als projectleider is hij het aanspreekpunt voor alle inwoners en belanghebbenden. U kunt hem bereiken via duurzaam@epe.nl.  

We zien u graag op 1 juni. 

Meer informatie vindt u op de projectpagina zon en wind. Hier vind u de projectpagina's voor de RES, Omgevingsvisie en Transitievisie Energie.

Pagina opties