Uitkomst onderzoek: geen ongeoorloofde vragen gesteld bij toezicht recreatieparken (15-03-2021)

Toezichthouders van de gemeente Epe hebben niet gevraagd naar geloofsovertuiging of culturele achtergrond aan gebruikers van recreatieparken. Dat is gebleken uit een intern onderzoek van de gemeente Epe. Aanleiding voor het onderzoek waren ernstige signalen over toezicht op recreatieparken. Het onderzoek is in opdracht van de gemeentesecretaris en in nauwe afstemming met het college van burgemeester en wethouders uitgevoerd.

Voor het onderzoek zijn de dienstdoende toezichthouders gehoord en zijn rapportages ingezien. Het vragen naar de geloofsovertuiging is niet toegestaan en ook niet nodig voor het houden van toezicht en handhaving. Voor het volledige beeld van de signalen over toezicht wil de gemeente over alle mogelijke informatie beschikken. Elke klacht over toezichthouding onderzoeken we zorgvuldig.

De gemeente Epe is een recreatieve gemeente en wil dit blijven. Permanent wonen op recreatieparken is verboden en daarom controleren en handhaven we. We doen geen onderzoek naar iedere recreatiewoning, alleen als er sterke aanwijzingen en vermoedens van permanent wonen zijn. Toezichthouders controleren niet alleen, ze doen veel meer. Ze zijn ook de ogen en oren van de gemeente en horen de behoeften en vragen van ondernemers en toeristen. 

Waarom wordt er toezicht gehouden op recreatieparken, hoe werken toezichthouders en wat zijn hun bevoegdheden?

Pagina opties