U stemt toch ook op 21 maart?

Dit item is verlopen op 22-03-2018.

Wat vindt u dat we als gemeente de komende vier jaar moeten doen? Wat moet anders, wat kan beter en waar moeten we vooral mee doorgaan? Kijk welke politieke partij uw wensen en ideeën het beste vertegenwoordigt en stem woensdag 21 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen! Ook kunt u 21 maart ‘voor’ of ‘tegen’ stemmen over een uitbreiding van de bevoegdheden van onze Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Gemeenteraadsverkiezingen

Iedere vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Door uw stem uit te brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kunt u een bewuste keuze maken welke kant uw gemeente op gaat.

Wat doet de gemeenteraad?

De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en de raad is daarmee een afspiegeling van de maatschappij. De raad bepaalt de kaders, de koers (stuurt) en bepaalt waar de gemeentelijke financieringen aan besteed worden. De raad stelt bijvoorbeeld kaders vast voor allerlei voorzieningen voor inwoners. Hierbij kunt u denken aan bestemmingsplannen voor woningen of bedrijventerreinen, het subsidiebeleid, het verkeersbeleid, de hoogte van de OZB, etc.

Benoeming college van B&W

Na de verkiezingen benoemt de gemeenteraad de wethouders. Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Het college vormt het dagelijks bestuur. Het college bereidt de raadsvoorstellen voor en zorgt na besluitvorming door de gemeenteraad voor de uitvoering ervan. De gemeenteraad controleert het college van B&W.

Weten op wie u stemt?

Om een goede keuze te kunnen maken, moet u natuurlijk wel weten welke politieke partijen er zijn en wat zij precies willen. En op welke kandidaat u stemt. Op www.epe.nl > Verkiezingen vindt u alle informatie. Met Kieskompas kunt u er ook achter komen welke partij het beste bij u past.

Neem dus snel een kijkje op www.epe.nl en laat uw stem woensdag 21 maart niet verloren gaan!

Verkiezingsavond op het gemeentehuis in Epe

Op woensdagavond 21 maart, van 22.00 - 00.00 uur, is er een verkiezingsavond in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op deze avond komen o.a. de politieke partijen samen om de eerste uitslagen te vernemen: hoeveel stemmen krijgt iedere partij?

De volgende ochtend, donderdagochtend 22 maart, is er om 11.00 uur in de raadszaal in het gemeentehuis een presentatie van de (voorlopige) verkiezingsuitslag op kandidaatniveau. Dan is ook duidelijk welke kandidaten met voorkeurstemmen worden benoemd. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.

Uiteraard vindt u de voorlopige uitslag van de verkiezingen ook zo spoedig mogelijk op de website van de gemeente. De uitslag is pas definitief op vrijdag 23 maart na de zitting van het centraal stembureau. Meer informatie over de verkiezingen leest u op www.epe.nl.

Pagina opties