Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (01-04-2021)

Afbeelding bij Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de regeling ‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ (TONK).

Wat is de TONK?

De TONK-regeling is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke kosten. Het gaat hierbij met name om vaste woonlasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit. U kunt de tegemoetkoming op grond van de regeling TONK alléén aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Aanvragen TONK

De gemeente Epe heeft de uitvoering van sommige taken overgedragen aan de gemeente Apeldoorn. Dat geldt ook voor de uitvoering van de TONK. Voor meer informatie en het aanvragen van de TONK verwijzen wij u naar de gemeente Apeldoorn.

Pagina opties