Ter inzage: Transitievisie Energie en Warmte (28-09-2021)

Dit item is verlopen op 09-11-2021.

In 2050 wil de gemeente Epe CO2 -neutraal zijn. We verbruiken niet meer energie dan we duurzaam kunnen opwekken. Dat bereiken wij door te isoleren, zelf energie op te wekken en door slim om te gaan met de energie die we gebruiken. Voor het besparen van energie gaan we oplossingen bedenken en uitvoeren. In 2050 verwarmen wij onze woningen niet meer met aardgas, maar met een duurzame warmte. Hoe we dit gaan bereiken, staat beschreven in de Transitievisie Energie en Warmte. Het ontwerp van deze Transitievisie Energie en Warmte ligt nu ter inzage. Wilt u meer weten over de Transitievisie en wat dit voor u betekent? Neem dan deel aan de informatieavond op 13 of 14 oktober.

Wat is de Transitievisie Energie?

De Transitievisie Energie is een visie met een meerjarenprogramma voor mobiliteit, wonen, werken en duurzame energieopwekking. In de visie maken we keuzes voor de optimale mix van in te zetten duurzame energiebronnen en zetten we in op meer energiebesparing en isolatie. Want de energie die we besparen hoeven we immers ook niet (duurzaam) op te wekken. De visie laat zien hoe we kunnen besparen en wat we – samenleving; gemeente, inwoners, organisaties en bedrijven - daarvoor moeten doen.

Wat is de Transitievisie Warmte?

In de Transitievisie Warmte geven gemeenten aan hoe ze willen stoppen met het gebruik van aardgas. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • Welk alternatief voor aardgas is het meest geschikt voor welke buurt
  • Wanneer kan welke buurt van het aardgas af
  • De routekaart naar het aardgasvrij maken van gebouwen

De route naar een aardgasvrije gemeente is niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare energiebronnen of technieken. Daarom wordt de visie sowieso iedere vijf jaar opnieuw bekeken.

U kunt de visie onderaan deze pagina bekijken. Heeft u een vraag over de Transitievisie Energie en Warmte? Stuur dan een mail naar duurzaam@epe.nl.

Zienswijze indienen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft de Transitievisie Warmte vrijgegeven voor inspraak. Nu kunnen de inwoners van Epe hun mening geven, voordat deze behandeld wordt in de gemeenteraad. Dit kan door tussen 28 september en 9 november een zienswijze in te dienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • U kunt uw opmerkingen over het ontwerp indienen bij het college van B&W, Postbus 600, 8160 AP Epe. Daarnaast kunt u reageren via e-mailadres gemeente@epe.nl.
  • U kunt de visie ook inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis te Epe. Dat kan tijdens de genoemde periode op werkdagen van 08:00 tot 12:00 uur (op woensdagen van 08:00 tot 20:00 uur).

Informatiebijeenkomsten

Wij informeren u graag over de Transitievisie Energie en Warmte en wat dat voor u betekent.

  • Op woensdag 13 oktober organiseren wij een bijeenkomst in de Hezebrink in Emst.
  • Op donderdag 14 oktober is er een online bijeenkomst die u kunt volgen vanuit uw eigen woning.

De informatieavonden beginnen om 19:30 uur. Stuur voor 6 oktober een e-mail naar duurzaam@epe.nl om u aan te melden. Aanmelden is verplicht, omdat we ons aan coronamaatregelen moeten houden.

Warmte op de kaart

We hebben een kaart gemaakt van de gemeente Epe, waarop per buurt staat aangegeven welke warmteoplossing als eerste wordt onderzocht op haalbaarheid. We hebben daarvoor gekeken naar onderzoeken en bestaande cijfers over bijvoorbeeld het energieverbruik van het type woningen, dichtheid van bebouwing in de buurten. 

Vraag en antwoord

Heeft u een vraag over de Transitievisie Energie en Warmte? Kijk dan op onze vraag en antwoord pagina of stuur een mail naar duurzaam@epe.nl.

Te downloaden:

Pagina opties