Ter inzage Concept Mobiliteitsplan (14-10-2021)

Mobiliteit verandert continu, samen met de wereld om ons heen. In 2050 wil de Gemeente Epe energieneutraal zijn. Om deze doelstelling te behalen neemt mobiliteit een belangrijke rol in.

Wat is het mobiliteitsplan?

Het mobiliteitsplan beschrijft de gemeentelijke visie op mobiliteit en vertaalt dit naar concrete plannen voor de komende 10 jaar. Een nieuw mobiliteitsplan is nodig, omdat de wereld van de mobiliteit sterk aan het veranderen is. Er ligt een grote opgave om duurzamer om te gaan met mobiliteit. Tegelijkertijd staat ook veiligheid voorop in de verschillende vormen van vervoer. Daarbij wordt niet alleen reactief naar geregistreerde ongevallen gekeken, maar ook proactief naar risicofactoren, zoals de snelheid, het type verkeersdeelnemer en de inrichting van de omgeving. Dat geldt voor gemotoriseerd verkeer, maar ook voor de veiligheid en gezondheid van fietsers en voetgangers. In het plan wordt lopen en fietsen gestimuleerd, omdat dit een positieve bijdrage levert aan de gezondheid van inwoners.

Ter inzage

Het conceptplan mobiliteit ligt 6 weken ter inzage vanaf 28 september tot en met 9 november 2021. Wilt u een zienswijze indienen? Kijk dan op https://www.epe.nl/in-epe/stukken-ter-inzage_43004/ of in de gemeentewijzer bij de bekendmakingen voor het zaaknummer.

Pagina opties