Subsidie voor Hagedoorns Plaatse

Dit item is verlopen op 19-12-2017.

Veluws Museum Hagedoorns Plaatse investeert de komende jaren fors in een (nog) mooiere presentatie, veel nieuwe activiteiten en meer samenwerking met de andere erfgoedorganisaties. Daarvoor is het subsidieverzoek voor een  professionele kracht door de gemeente Epe gehonoreerd.

Het gaat om een bedrag van € 25.000,- per jaar (voorlopig voor 2018 en 2019). De nieuwe medewerker gaat samen een grote groep betrokken vrijwilligers deze plannen in de nabije toekomst realiseren.

Ook musea in Vaasen en Oene profiteren van subsidie

Na instemming van de gemeenteraad met de begroting 2018 is het bestuur van het museum nu op zoek naar een betaalde beroepskracht. Deze directeur/coördinator stuurt straks niet alleen de activiteiten bij Hagedoorns Plaatse aan, maar gaat uitdrukkelijk ook de samenwerking met de erfgoedpartners binnen de gemeente Epe versterken. Zo profiteren met name ook de musea in Vaassen en Oene van deze subsidie. Verder moet de presentatie van de collectie vernieuwd worden. Hagedoorns Plaatse wil een groter publiek bereiken, onder meer door een goed educatief programma voor oud en jong en een aantrekkelijk aanbod voor toeristen.

Investeren in de toekomst

Wethouder Jan Aalbers: “Wij mogen allereerst trots zijn op Hagedoorns Plaatse en alle vrijwilligers die zich met zorg en toewijding inzetten om dit cultuurhistorisch monument te behouden als toeristische trekker in onze regio. Om ervoor te zorgen dat dit soort monumentale boerderijen niet verdwijnen, moet je investeren in de toekomst van ons erfgoed. Hagedoorns Plaatse blijft bovenal een vrijwilligersorganisatie, maar om de ambities waar te kunnen maken is de inzet van een parttime coördinator onontbeerlijk”.

https://www.hagedoornsplaatse.nl/

Pagina opties