Stimuleringsregeling Goed voor Elkaar (12-09-2018)

Dit item is verlopen op 11-09-2019.

De beste ideeën komen vaak uit de samenleving zelf. Inwoners van de gemeente Epe nemen steeds vaker zelf het initiatief om activiteiten en initiatieven te organiseren om het leven prettiger en veiliger te maken. De gemeente draagt een warm hart toe aan deze initiatieven en heeft de subsidieregeling ‘Goed voor Elkaar’ in het leven geroepen om ook financieel te kunnen bijdragen aan de opstart van vernieuwende bewonersinitiatieven. De gemeente hoopt hiermee meer initiatieven van bewoners mogelijk te kunnen maken.

Wat is het doel van deze subsidieregeling?

De gemeente Epe wil bewonersinitiatieven ondersteunen die bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente. U kunt subsidie aanvragen voor een vernieuwend initiatief dat bijdraagt aan één of meerdere van de 5 onderstaande aandachtsgebieden binnen uw wijk of buurt:

  1. Op weg naar een veilige wijk: initiatieven die de veiligheid van een buurt of wijk stimuleren (o.a. op het gebied van criminaliteit, verkeersveiligheid, handhaving en sociale veiligheid).
  2. Samenwerken met professionals: initiatieven die de samenwerking tussen professionele organisaties en buurtbewoners stimuleren (bijvoorbeeld in de uitvoering van zorgtaken of het beheer van de openbare ruimte).
  3. Samen goed voor elkaar: initiatieven die het omzien naar elkaar en het vrijwillig klaar staan voor elkaar stimuleren.
  4. Ontmoeting in de wijk: initiatieven die meer ontmoeting en onderlinge verbondenheid in de wijk creëren.
  5. Werken aan je eigen woon- en leefomgeving: initiatieven die de woon- en leefomgeving (de ‘leefbaarheid’) verbeteren van een buurt of wijk.

Wat zijn de voorwaarden om subsidie aan te kunnen vragen?

Een groep van tenminste 3 bewoners (zonder commercieel doel) kan een subsidie aanvragen.
U dient een plan van aanpak met een financiële opgave te maken. Een volledig overzicht van de voorwaarden vindt u in de officiële tekst van de regeling. Deze kunt u vinden op www.epe.nl/subsidie.

Hoe vraag ik subsidie aan en hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Per aangevraagde subsidie wordt minimaal € 500,- en maximaal € 10.000,- verstrekt. De daadwerkelijke hoogte wordt bepaald naar aanleiding van het ingediende plan. Uw aanvraag voor deze subsidie kunt u op elk moment digitaal indienen via www.epe.nl/subsidie. U krijgt uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag schriftelijk bericht. De streefdatum voor het afhandelen van uw aanvraag is echter 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Informatie en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente Epe via gemeente@epe.nl of via het telefoonnummer: 14 0578.

Pagina opties