Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt (07-09-2020)

Dit item is verlopen op 22-02-2022.
Afbeelding bij steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan. Het kabinet komt met steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden dat volgt op de twee eerdere noodpakketten.

Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gericht op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.

De maatregelen in dit pakket beslaan rond de 11 miljard euro aan extra uitgaven en 1,5 miljard euro aan vervroegde investeringen. Dit staat los van de kabinetsinvesteringen op Prinsjesdag. 

De krimp in Nederland is kleiner dan in onze buurlanden, maar hoe de economie zich de komende tijd ontwikkelt, blijft onzeker. Het nieuwe pakket heeft daarom een langere duur en biedt zo meer zekerheid in deze voor veel mensen zware tijd. Daarin kunnen niet alle bedrijven overeind gehouden worden en zijn niet alle banen en opdrachten te garanderen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. 

Pagina opties