Stempassen verkiezingen Europees Parlement bezorgd (06-05-2019)

Dit item is verlopen op 24-05-2019.

Iedereen die mag stemmen ontvangt deze week de stempas voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Deze verkiezingen zijn op donderdag 23 mei aanstaande. 

Het is belangrijk dat u als kiezer in de gaten houdt of u een stempas heeft ontvangen. Zonder stempas kunt u namelijk niet stemmen.

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Heeft u de stempas niet ontvangen of bent u de stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen via www.epe.nl/verkiezingen. U vult het formulier in en maakt vervolgens een afspraak met de gemeente. Zorg ervoor dat het verzoek uiterlijk vijf dagen voor de dag van de stemming in het bezit moet zijn van de gemeente (uiterlijk maandag 20 mei 2019 om 12:00 uur) en dat u dus ook ruim voor die tijd een afspraak met de gemeente inplant. Vergeet tijdens deze afspraak niet uw geldige legitimatiebewijs mee te nemen. Na deze datum kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen. Dat betekent dat u dan niet kunt stemmen.

Onderhandse volmacht

U kunt alleen via een onderhandse volmacht machtigen als de gemachtigde in dezelfde gemeente woont en stemgerechtigd is voor dezelfde verkiezing. U vult hiervoor de achterzijde van de stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de door u gewenste persoon machtigt. U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet de gemachtigde, naast het eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Een onderhandse volmacht kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.

Schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Het formulier en de link voor het maken van een afspraak met de gemeente vindt u op www.epe.nl/verkiezingen. U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs, waarmee hij voor u kan stemmen. U kunt het formulier tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag indienen. Voor de verkiezingen van het Europees Parlement op donderdag 23 mei is dit uiterlijk 20 mei 2019 om 12:00 uur. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen en u kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.

Stembureau naar keuze

U kunt zelf kiezen in welk stembureau binnen onze gemeente u wilt stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om bij een ander stembureau te stemmen dan kan dat. Bijna alle stembureaus in de gemeente Epe voldoen aan de nieuwe toegankelijkheidseisen voor minder validen. Kijk voor meer informatie op www.epe.nl/verkiezingen.

Let op - belangrijke informatie wijziging stembureau

Helaas is de kantine van SV Wissel in verband met een groot toernooi niet beschikbaar als stembureau op 23 mei.Gelukkig kunnen we bij de Partyboerderij Vossenberg terecht. Het adres hiervan is Centrumweg 17, 8162 PT  EPE. 

Meer informatie

Pagina opties