Stappenplan voor Hertenkamp (09-10-2019)

Dit item is verlopen op 30-11-2019.

Vóór de zomervakantie deed de gemeente Epe een oproep voor ideeën voor het Hertenkamp en de nabijgelegen bergingsvijver.

Ideeën, bijdragen, wensen

Vele inwoners reageerden enthousiast op de oproep en stuurden mooie bijdragen in. Ook ontving de gemeente ideeën van 5 initiatiefnemers. Alle bijdragen van de inwoners zijn gebundeld en onder de aandacht gebracht van deze 5 initiatiefnemers. Zij hebben daaruit verdere inspiratie geput. Ook zijn alle wensen van de inwoners voorgelegd aan de klankbordgroep die voor dit project in het leven is geroepen. Zo kon deze klankbordgroep zien wat er allemaal leeft en wat inwoners belangrijk vinden. De ideeën van de 5 initiatiefnemers zijn ruwe schetsen die verder uitgewerkt moeten worden. Inmiddels heeft de klankbordgroep aan deze 5 initiatiefnemers een eerste reactie gegeven. 

De klankbordgroep adviseert de gemeente over de ontwikkeling van het gebied. Deze groep bestaat uit een vertegenwoordiging van omwonenden, de Stichting Promotie gemeente Epe, Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, VVV Epe, de afdeling Epe van de Fietsersbond en Vereniging Ons Mooi Epe.

Vervolgstappen

Onlangs zijn alle initiatiefnemers geïnformeerd over de vervolgstappen in het proces. Met hen en met de klankbordgroep heeft de gemeente daarover de volgende afspraken gemaakt.

  • De initiatiefnemers gaan hun ideeën nu verder uitwerken. Het resultaat daarvan presenteren ze zelf aan de klankbordgroep. Daarvoor staat eind november een bijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst hopen de leden van de klankbordgroep en de gemeente te komen tot 3 initiatieven die kansrijk zijn voor deze locatie.
  • Over deze 3 initiatieven kunnen alle inwoners hun voorkeur uitspreken. De gemeente organiseert daarvoor in januari 2020 een poll via de website.
  • Uiteindelijk is het doel om zo in februari 2020 met alle betrokkenen te komen tot een voorkeursplan. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders daarover een besluit.

Passend plan

Het voorkeursplan zal een passend plan zijn. Een plan dat past binnen de (natuur)waarden van het gebied. Een plan dat recht doet aan het huidige gebruik en rekening houdt met de belangen vanuit de omgeving. Een plan dat bijdraagt aan het recreatieve karakter van de gemeente. En alles vanuit het uitgangspunt dat het Hertenkamp behouden blijft. Een mooie plek waar het prettig recreëren is.

Pagina opties