Sportieve samenwerking Stedendriehoek voor mensen met een beperking

Dit item is verlopen op 24-07-2019.

De Stedendriehoek wil sporten en bewegen voor mensen met een beperking in de regio makkelijker maken. 

Een regiocoach en lokale sportcoaches gaan hen ondersteunen en stimuleren om te bewegen en sporten. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de zes gemeenten van de Stedendriehoek.

Lokale buurtsportcoach voor aangepast sporten en bewegen

Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen zetten voor aangepast sporten en bewegen een eigen lokale coach aangepast sporten en bewegen in. In de gemeente Epe is dat Jeroen de Lange. Hij en zijn collega’s bekijken welke behoeften mensen met een beperking hebben op het gebied van sporten en bewegen. Zo willen ze goede informatie bieden, vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en initiatieven op regionaal niveau met elkaar verbinden.

Regiocoach verbindt sportieve initiatieven

Ilse Wonink van de Gelderse Sport federatie (GSF) is aangesteld als regiocoach. Zij ondersteunt de 6 lokale buurtsportcoaches in hun werk. “Allereerst wil ik inzicht krijgen in de sportbehoefte en het aanbod van sport en beweging voor mensen met een beperking”, vertelt Wonink. “Ons streven is dat zij in 2022 binnen onze regio kunnen sporten en bewegen als ieder ander.” De regionale samenwerking gebeurt onder de vlag van het online platform Uniek Sporten. Op www.unieksporten.nl staan de contactgegevens van de buurtsportcoaches en alle sportactiviteiten per gemeente.

Unanieme keuze voor samenwerking

Wethouder Robert Scholten van de gemeente Epe is blij met de samenwerking: “Om sporten en bewegen mogelijk te maken voor mensen met een beperking hebben we elkaar hard nodig. We hebben unaniem gekozen voor deze combinatie van een lokale en regionale aanpak.”

Op de groepsfoto de zes coaches aangepast sporten en bewegen. Van links naar rechts: Tom Kleissen (Lochem, vervanger Marjolijn Pezy), Danny Bekkers (Apeldoorn), Femke Grolman (Brummen), Mirjam Beltman (Zutphen), Ilse Wonink  (regiocoach), Jeroen de Lange (Epe, bereikbaar via epe@unieksporten.nl). 

Pagina opties