Sociale subsidie 2020 aanvragen (23-04-2019)

Dit item is verlopen op 01-06-2019.

Organisaties opgelet! U kunt weer subsidie aanvragen. Gaat u activiteiten organiseren die passen binnen het sociale beleid van de gemeente Epe? Zoals jongerenwerk of algemeen maatschappelijk werk? Dan kunt u hiervoor misschien een subsidie krijgen van de gemeente.

Sociale subsidie 2020 aanvragen

Online aanvragen

De sociale subsidie voor 2020 kunt u aanvragen tot 1 juni 2019. U logt daarvoor in met eHerkenning namens uw organisatie.  Lukt het niet voor 1 juni? Vraag dan voor die tijd uitstel aan: uitstel aanvragen met eherkenning | uitstel vragen zonder eHerkenning.
In de Notitie Subsidieverlening voor professionele organisaties 2020 staat welke doelen de gemeente Epe wil bereiken met het sociale beleid. Aanvragen moeten daarop aansluiten.

Toekenning

De raad stelt het geld voor de subsidies beschikbaar door de gemeentelijke begroting vast te stellen. Deze wordt in eind 2019 goedgekeurd. Daarna horen de aanvragers of en hoeveel subsidie ze krijgen voor hun activiteiten.

Aanvraag voor 1 jaar

Dit jaar kunt u alleen voor 2020 subsidie aanvragen. De vorige jaren konden organisaties voor twee jaar subsidie aanvragen. Het kan nu alleen voor 2020, omdat de gemeente bezig is het subsidiebeleid te vernieuwen.

Heeft u vorig jaar ook al subsidie gehad?

Vergeet dan niet deze vast te laten stellen. Hiervoor verantwoordt u wat u met het geld heeft gedaan.

Pagina opties