Sociale subsidie 2020 aanvragen vóór 1 juni 2019

Organisaties opgelet! Je kunt weer subsidie aanvragen. Ga je activiteiten organiseren die passen binnen het sociale beleid van de gemeente Epe? Zoals jongerenwerk of algemeen maatschappelijk werk? Dan kun je hiervoor misschien een subsidie krijgen van de gemeente. Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie ga je naar www.epe.nl/subsidieaanvragen2020

Online aanvragen

De subsidie voor 2020 kunt u online aanvragen tot 1 juni 2019. U logt daarvoor in met eHerkenning namens uw organisatie.  Lukt het niet vóór 1 juni? Vraag dan vóór die datum online uitstel aan. In de Notitie Subsidieverlening voor professionele organisaties 2020 staat welke doelen de gemeente Epe wil bereiken met het sociale beleid. Uw aanvraag moet daarop aansluiten.

Toekenning

De raad neemt het geld voor de subsidies op in de gemeentelijke begroting. Deze begroting wordt eind 2019 vastgesteld. Daarna hoort u of en zo ja hoeveel subsidie uw organisatie krijgt voor uw activiteit(en).

Aanvraag voor 1 jaar

Dit jaar kunt u alleen voor 2020 subsidie aanvragen. De vorige jaren konden organisaties voor 2 jaar subsidie aanvragen. In 2019 kan dat maar voor 1 jaar, dus alleen voor 2020. Dat is omdat de gemeente bezig is het subsidiebeleid te vernieuwen.

Heeft u vorig jaar ook al subsidie gehad?

Vergeet dan niet deze vast te laten stellen via www.epe.nl/subsidievaststellen2018. Hiervoor verantwoordt u wat u met het geld heeft gedaan.

Pagina opties