Snoeiwerkzaamheden in de winter (19-01-2022)

Dit item is verlopen op 02-02-2022.

De gemeente Epe heeft veel openbaar groen. Ieder jaar maakt de gemeente samen met Axent Groen een plan voor alle snoeiwerkzaamheden. Het snoeiplan voor deze winter staat op deze website. Kijk op www.epe.nl/snoeien. Het snoeien van struiken is vaak nodig om ze goed te laten groeien en om overlast van overhangende takken te voorkomen. De zieke, oude en afgestorven plantendelen van de struiken knippen we af. Eens in de drie jaar worden alle plantvakken nagelopen en gesnoeid. De gemeente snoeit daarom ieder jaar een ander deel van een wijk.
 

In de winter

Het meeste snoeiwerk vindt plaats in de winter als het blad van de bomen en struiken is. De struiken en bomen zijn dan in rust. Dan kan er goed worden gekeken naar de structuur en de groeiwijze. Bovendien verstoren we dan geen broedende vogels. Niet alle struiken kunnen in de winter worden gesnoeid. Bijvoorbeeld rozen en vlinderstruiken snoeien de medewerkers van Axent Groen in het voorjaar.

Meer kansen voor de natuur

De gemeente Epe wil het aantal inheemse soorten planten en dieren in de wijken vergroten. In twee wijken willen we daar dit jaar mee starten. Dat betekent dat we in een gedeelte van deze wijken niet snoeien met uitzondering van takken die voor voetgangers, fietsers of automobilisten overlast veroorzaken, doordat ze over een pad of weg hangen. Het gaat om de wijken Vegtelarij (Epe) en Oosterhof (Vaassen). Komend voorjaar worden de bewoners van de wijk door de gemeente op de hoogte gesteld over een verandering van het beheer. Door een andere manier van beheer zullen er straks meer en ook meer bijzondere vogelsoorten te zien zijn in de wijken, maar ook meer verschillende plantensoorten. We willen de natuur meer kansen geven.

Pagina opties