Snoeiwerkzaamheden: hoe gaat dat? (04-12-2018)

Dit item is verlopen op 29-01-2019.

In deze periode is het weer tijd voor verschillende snoeiwerkzaamheden in onze gemeente. Hieronder leest u daar meer over.

Snoeien of dunnen?

Bij snoei worden individuele takken van bomen en/of struiken afgezaagd om de groei en bloei te bevorderen. Bij dunnen worden de bomen of struiken in zijn geheel verwijderd of afgezaagd om opnieuw uit te lopen. Hierdoor krijgen de overblijvende planten meer ruimte om te kunnen uitgroeien tot een volwaardige struik of boom waarbij snoei minimaal nodig is. Deze maatregel wordt vooral in grovere beplanting, zoals bosplantsoen toegepast.

Waarom dunnen?

Bij de aanleg van  een bosplantsoen zijn bomen en struiken door elkaar geplant op een afstand van 1 meter. Na een aantal jaar moet er al worden ingegrepen. Dit om te voorkomen dat planten elkaar gaan verdringen. Het gevolg zou namelijk zijn dat struiken en bomen iel worden en onderin geen takken meer hebben door natuurlijke takafstoting. Op het moment dat het plantsoen het mooist lijkt, wordt er ingegrepen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar het is zeker nodig.

In het begin zijn de snoeimaatregelen daarom gericht op het op voldoende afstand zetten van de bomen en struiken. Wanneer de bomen op voldoende afstand zijn gezet of wanneer de bomen ontbreken is de onderhoudssnoei alleen gericht op de struiklaag om deze vitaal te houden. In de praktijk betekent dit dat de struiken dan worden verjongd door middel van het afzetten van de struiklaag.

Hoe vaak?

De snoeimaatregelen worden gemiddeld om de vier tot zes jaar uitgevoerd. Dit is onder andere afhankelijk van de omvang van de percelen.

Gefaseerd

Vooral in parken waar grote oppervlakten zijn aangeplant wordt er voor een gefaseerde aanpak gekozen. Dit doel is tweeledig. Enerzijds om de impact van de maatregelen te verzachten, maar vooral ook om zoveel mogelijk verschillende groeistadia van het bosplantsoen te realiseren om de biodiversiteit te vergroten.

Opruimen

De snoeimaatregelen worden uitgevoerd in de periode november tot half maart waardoor de kans op verstoring, dan wel schade aan de flora en fauna, zo klein mogelijk is. Na het snoeien en dunnen worden de stammen en takken opgeruimd.

Pagina opties