Samenhang omgevingsvisie en de energietransitie in onze gemeente (04-12-2020)

Dit item is verlopen op 26-02-2021.
Afbeelding bij omgevingswet en de energietransitie in de gemeente Epe

De omgevingsvisie en de onderdelen van de energietransitie hangen nauw samen. Alles heeft op een bepaalde manier invloed op elkaar.

De samenhang is te zien in de infographic. De omgevingsvisie beschrijft onze lokale visie op onze (fysieke) leefomgeving: waar wonen, werken en recreëren we? Hoe richten we ons wegennet in en waar wekken we energie op? De energietransitie hangt samen met de omgevingsvisie. De energietransitie bestaat uit verschillende onderdelen zoals het opwekken en besparen van energie, maar ook de overgang van fossiele naar duurzame brandstoffen. Er zijn verschillende sporen: van internationaal en nationaal tot regionaal en lokaal. Deze sporen lopen gelijk op en beïnvloeden elkaar.

Regionaal en lokaal

De regionale energiestrategie (RES) gaat over de regionale opwek van zonne- en windenergie. De RES komt uit het Nationaal Klimaatakkoord (2019). De vertaling van de omgevingsvisie en de RES naar de praktijk noemen we het Uitwerkingskader zon en wind. Deze omvat de duurzame ruimtelijke initiatieven voor opwek van zonne- en windenergie. De transitievisie energie (TVE) is ons lokale beleid, gericht op besparen, stimuleren en opwekken van energie. De transitievisie warmte (TVW) is ook lokaal beleid. Deze visie is gericht op de transitie van aardgas en andere fossiele warmtebronnen naar duurzame warmtebronnen.

Participatie en communicatie

U ziet participatie en communicatie centraal staan. Gemeente Epe hecht daar veel belang aan. Uw mening telt! We nodigen u graag uit de komende periode met elkaar en ons het gesprek aan te gaan over de omgevingsvisie en de energietransitie.

Meer weten en meedoen?

Wilt u meer weten over deze trajecten? Kijk dan op onze website bij o.a. www.epe.nl/omgevingsvisie en www.epe.nl/RES. Daar vindt u alles over het traject rondom de omgevingsvisie. De visies TVE en TVW komen binnenkort op onze website. Daarnaast informeren en nodigen we alle inwoners uit via de Gemeentewijzer in het Veluws Nieuws en onze sociale mediakanalen.

Doet u mee?

We horen graag uw mening over onze omgeving én over de energietransitie in gemeente Epe. Doe daarom mee met onze brede werkconferentie op maandag 14 december. In de bijgesloten uitnodiging leest u meer hierover zoals het programma en de werksessies. We hebben vijftien werksessies georganiseerd over vijftien verschillende thema's. Laat ons weten welk onderwerp u belangrijk vindt en praat mee! 

Meld u aan door een mail te sturen naar omgevingsvisie@epe.nl en laat ons daarin het volgende weten:

Ja, ik meld me graag aan voor:
[ ] Middagprogramma. Voorkeur voor werksessie(s): nr. …. en nr. ..….
en/of
[ ] Avondprogramma. Voorkeur voor werksessie(s): nr. …. en nr. ..….

Vermeld daarbij uw naam, mailadres, adres en telefoonnummer. In het kader van de privacy verwijderen we uw adresgegevens, telefoonnummer en mailadres als de omgevingsvisie is afgerond.

Graag tot maandag 14 december! 

Pagina opties