Samen werken aan leefbaarheid – Oene en Zuuk

Dit item is verlopen op 26-09-2019.

Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan.

Jan de Graaf verbindt organisaties en mensen in Oene en Zuuk: “Het gaat om plattelandsgebieden met kleine kernen, daar spelen weer wat andere zaken dan in de dorpen Vaassen en Epe. De mensen kennen elkaar en ze weten vrij goed wat ze willen, ze zijn hecht met elkaar. Ik vind het als gebiedsregisseur belangrijk om vertrouwen te winnen, de bevolking erbij te betrekken en ze als eerste aan het woord te laten over hun gebied, want zíj weten veel.”

Leefbaarheidssignalen

“Wat bij de mensen in Oene bijvoorbeeld speelt, is ‘hoe ga je om met voorzieningen voor de kinderen, voor de jeugd’. Hoe behoud je mensen in Oene en hoe zorg je ervoor dat gezinnen zich daar zullen vestigen. In Zuuk merk ik dat de mensen zich zorgen maken over het behoud van het hart van de samenleving, de Zuukerschool en het gebouw.”

Bijeenkomst Oene

Henrike Reinders is een actieve inwoner van Oene. Ze vindt het een gemiste kans dat gebiedsgericht werken door de gemeente is ingevoerd, zonder daarover vooraf te overleggen met inwoners: “Daarom dachten we  ‘waarom zouden we niet samen met Oener Belang en gebiedsregisseur Jan de Graaf in gesprek gaan met inwoners van Oene?’ Juist samen optrekken. We willen iedereen de kans geven om te zeggen wat er goed gaat, wat niet en waar zouden we elkaar kunnen versterken? Niet alleen vanuit problematiek gedacht, dat is meer het terrein van het welzijnswerk en de gebiedsregisseur, maar vooral vanuit de kwaliteiten van de inwoners. En verbinden waar nodig.”

“Daarom houden we een startbijeenkomst op 8 oktober in het Kulturhus in Oene. We zijn benieuwd welke inwoners uit Oene het leuk vinden om persoonlijke gesprekken te voeren over wat hen bezighoudt. Daardoor hopen we dat er wat meer duiding komt van waar mensen behoefte aan hebben en wat er zelf georganiseerd kan worden en waarbij hulp nodig is. Hoe kunnen we meer vorm geven aan omzien naar elkaar, niet alleen in een groep maar ook daarbuiten.”

Bijeenkomst “Hoe is het om in Oene te wonen?” op maandagavond 8 oktober 2018 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in het Kulturhus in Oene, Dorpsstraat 14-16.

Pagina opties