Samen werken aan leefbaarheid – Epe-West

Dit item is verlopen op 24-11-2018.

Begin dit jaar zijn in de gemeente Epe zeven gebiedsregisseurs gestart. Zij verbinden inwoners, organisaties en overheid aan elkaar om zo samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente Epe. Ze hebben onder andere huiskamergesprekken en bijeenkomsten georganiseerd en wijkwandelingen gehouden om te horen wat er leeft en speelt in hun gebied.  In een serie artikelen vertellen de gebiedsregisseurs, inwoners en organisaties over welke signalen zij opvangen in hun gebied en waar ze mee aan de slag gaan.

Niki Binnendijk is gebiedsregisseur in Epe-West: “Epe-West omvat de wijken Klaarbeek, Burgerenk en Enkweg in Epe maar ook de buurtschappen Wissel en Tongeren. Ik vind het leuk om samen met inwoners en organisaties te kijken wat er leeft en speelt en signalen op te pakken. Soms blijkt er achter een melding over verkeersoverlast een heel ander verhaal te zitten en dan is het de uitdaging om met verschillende partijen te kijken wat er precies speelt en welke partij iets kan doen of oplossen.”  

Leefbaarheidssignalen

“Als ik mijn werk in Epe-West kort samenvat, dan speelt in Wissel bijvoorbeeld het schaarser worden van de algemene voorzieningen en dat senioren er graag willen blijven wonen, maar zich daarover zorgen maken. Burgerenk is een betrokken buurt, met veel faciliteiten in de wijk: een buurtwinkel, een wijksteunpunt en een actieve wijkvereniging. De herinrichting van de Oude Wisselseweg speelt en ik ben betrokken bij de opgerichte klankbordgroep en verder is ook het voortbestaan van speeltuinvereniging Jolijt een thema. In de nieuwe wijk Klaarbeek gaat het erover hoe het is om te leven en werken in een wijk in opbouw. Hoe is de beleving van een bloemrijke en waterrijke aangelegde buurt? Daar merk je onduidelijkheid over, want sommige bewoners zien de bloemenmengels als onkruid en moesten wennen aan de wadi’s. Mooi vind ik het dat er een gezamenlijke zwerfvuilactie is geweest, door bewoners, Axent Groen en Triada.”

Buurtmaken in Klaarbeek

Marije Huntink woont sinds twee jaar in de wijk Klaarbeek in Epe en zet zich in voor de leefbaarheid van haar buurt: “Ik krijg daar zoveel energie van, dat ik me ook aangemeld heb als buurtverbinder en actief ben geworden voor Buurtmaken.nl. Maar het leukst vind ik het om in deze wijk aan de slag te zijn. Ik ken veel gezinnen met jonge kinderen en ben betrokken bij bewonersavonden en buurtactiviteiten. Hoe leer je elkaar als nieuwe wijkbewoners kennen? Dat houdt me bezig. Samen met een buurvrouw heb ik een straatspeelmiddag georganiseerd en dat was een groot succes. De kinderen hebben de grootste lol en de ouders leren elkaar ook kennen. Dan is voor mij de missie geslaagd en volgend jaar juni organiseren we het weer. Inmiddels hebben we ook een eigen Facebookpagina voor de wijkbewoners: Epe-De Klaarbeek. Maar ik zou nog wel veel meer willen, bijvoorbeeld een buurtraad. Daar hoef ik niet per se zelf in te zitten, maar ik denk dat het goed is voor de wijk. Er zijn veel jonge gezinnen, maar een bredere vertegenwoordiging uit de wijk, met ook ouderen en bewoners van de appartementen, zou heel mooi zijn. Ik denk dat dat nodig is voor slagkracht, want we hebben nog veel wensen. We willen bijvoorbeeld een voetbalveldje voor de jeugd, want er is nu geen plek om te voetballen, maar ik zou ook wel nog meer in de buurt willen organiseren voor een bredere doelgroep”.

Marije Huntink is te bereiken via marijebroer@hotmail.com en is actief als buurtverbinder bij het ‘online dorpsplein’ www.buurtmaken.nl 

Pagina opties