Samen werken aan gezondheid in de gemeente Epe (14-10-2021)

Lia de waard tekent het preventieakkoord

Op 13 oktober ondertekenden diverse zorgverleners en organisaties, waaronder huisartsen, Stichting Koppel-Swoe en de gemeente Epe, het Preventieakkoord Gezondheid gemeente Epe 2021-2023. 

Dit is het startschot van een traject van bijna 2,5 jaar waarin zij samenwerken aan het voorkomen van gezondheidsproblemen bij inwoners van de gemeente Epe. Dat doen ze onder andere door in te zetten op het stoppen met roken en drugsgebruik en het verminderen van alcoholgebruik, het bevorderen van gezond gewicht en het werken aan mentaal welzijn.

Een rookvrije generatie

Eén van de doelen is een rookvrije omgeving voor kinderen. Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs onthulde daarom, na de ondertekening van het akkoord, een speciale “Rookvrije Generatie”-tegel in de speeltuin tegenover buurthuis Burgerenk. 

Pagina opties