Samen Slim Inzamelen

Ook de gemeenteraad wil een schoon en duurzaam Epe. Daarom is vorig jaar besloten een proef uit te voeren voor een nog betere afvalscheiding. Want hoe beter afval gescheiden wordt, hoe meer materialen kunnen worden hergebruikt. De proef Samen Slim Inzamelen begint in oktober 2018 en duurt een jaar. Doel van de proef is om de huidige hoeveelheid restafval, bijna 190 kilo per inwoner per jaar, terug te brengen naar onder de 75 kilo.

Waar wordt de proef uitgevoerd?

De proef wordt in twee wijken uitgevoerd:

  • Oene.
  • Vaassen, rondom sportpark De Egelbeek.

Wat houdt de proef in?

  • Herbruikbare materialen worden aan huis ingezameld. Bewoners ontvangen een blauwe container voor papier.
  • Bewoners krijgen ook een BEST-tas voor de inzameling van boeken, elektronica, speelgoed en textiel.
  • Bewoners brengen restafval naar ondergrondse containers in de buurt. Het gebruik van de ondergrondse containers is gratis. De grijze container aan huis verdwijnt.

Waarom Samen Slim Inzamelen?

Gescheiden afval kunnen we hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Er blijft weinig restafval over om weg te brengen. Samen houden we de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval zo laag mogelijk. Door goede afvalscheiding draagt u bij aan een schoon en duurzaam Epe.

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht op de website Samen Slim inzamelen.

Pagina opties