Risico op natuurbranden: fase 2 van kracht (04-07-2019)

Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is aanwezig dat er een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen.

Fase 2 van kracht

Op dit moment is fase 2 van kracht voor natuurbrand. In deze fase voeren hulpdiensten extra controles uit en is er luchtsurveillance vanaf Teuge. Voorheen kenden de brandweer en natuurorganisaties tijdens warm en droog weer de kleuren groen, geel, oranje en rood, om aan te geven in welke risicofase de kans op natuurbrand zich bevond. De voormalige kleuren licht- en donkergroen en geel zijn nu samen fase 1; oranje en rood zijn fase 2. Houd hier rekening mee, als in uw eventuele ontheffing of vergunning nog sprake is van een van deze kleuren.

U kunt natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112. 

Wat kunt u zelf doen?

Onderstaande voorschriften helpen om een natuurbrand te voorkomen:

  • verleende stookontheffingen voor snoeihout zijn niet meer geldig.
  • in natuurgebieden mag u geen (kook)vuren maken. Ook zijn vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk in deze gebieden niet toegestaan. Ook is het roken in natuurgebieden verboden.
  • houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of een emmer water.
  • veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand. Gooi sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue en opgehoopt tuinafval (broei).
  • parkeer uw auto niet buiten de daarvoor bestemde plekken. Uw warme uitlaat is een mogelijk risico op droge grond.

Meer informatie op www.natuurbrandrisico.nl.

Pagina opties