Rijk en regio investeren bijna € 23 miljoen in Cleantech Regio Deal (14-07-2020)

Afbeelding bij artikel Rijk en regio investeren bijna € 23 miljoen in Cleantech Regio Deal

Met een impuls van bijna € 23 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om een meer economisch weerbare regio te creëren met behoud van de groene leefomgeving.

Akkoord op financiering en invulling

Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, gaat Cleantech Regio van start met de uitvoering.

Regionale samenwerking

Het gebied van de Cleantech regio omvat de driehoek rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen. In deze regio werken ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheden samen aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. De regio wil nieuwe perspectieven bieden aan inwoners en bedrijven voor een duurzame en toekomstbestendig regionale economie. 

Projecten met gemeente Epe

Binnen het samenwerkingsverband van de Cleantech Regio werken we samen aan regionale opgaven. Denk hierbij aan de Regionale Energie Strategie en de aanleg van de vlotte en veilige fietsroute F50 Apeldoorn - Epe.

Meer informatie

Meer weten over deze miljoeneninvestering? Lees meer in het artikel op de website van Cleantech Regio.

Meer weten over de Cleantech zelf? Bekijk de video op hun website. 

Pagina opties