Reactie voorzitter VNOG op persconferentie 14 januari 2022 (14-01-2022)

Dit item is verlopen op 28-01-2022.

Datum: 14 januari 2022

In reactie op de persconferentie van vandaag 14 januari 2022, reageert Ton Heerts voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) namens de 22 VNOG burgemeesters:
 

“Het is goed dat er nu meer ruimte komt. Daar is iedereen aan toe. Dat er voor jongeren weer meer kan in het onderwijs en de sport is wezenlijk. We hebben veel begrip voor ieders situatie. En zeker ook voor ondernemers, die al bijna twee jaar zwaar beperkt zijn in hun ondernemerschap. Daarom hebben wij afgelopen week ook namens de 22 VNOG burgemeesters, een brief met een dringend signaal voor versoepeling of betere compensatie voor ondernemers naar de voorzitter van het Veiligheidsberaad en de voorzitter van de VNG gestuurd.

Het is goed om te merken dat naar dit signaal, dat ook door anderen in het land is gegeven, is geluisterd en dat het kabinet heeft aangekondigd dat er nu meer ruimte is voor winkeliers. Die ruimte is er op dit moment helaas nog niet voor onder andere de horeca, de evenementensector en cultuursector.

Tegelijkertijd hebben we ook een grote verantwoordelijkheid naar onze werkers in de zorg, bij de politie en handhaving en andere publieke diensten. Want daar leidt corona tot onverminderd grote druk. Met de voorspelde prognoses rondom de ontwikkeling van het virus kan helaas nog niet alles tegelijk.

Daarnaast moeten wij als burgemeesters ook toezien op naleving van de wet, dat is onze taak. Dat doen we op verschillende manieren. Door ruimte te geven voor protest en met elkaar in gesprek te blijven. De afgelopen twee jaar hebben burgemeesters en wethouders in onze regio vaak gesprekken gehad met ondernemers, ondernemersverenigingen en inwoners over de coronamaatregelen. Dat is ook handhaven, de regels uitleggen en toelichten. Samen zoeken naar mogelijkheden binnen de geldende maatregelen en van elkaar weten dat daarop wordt gehandhaafd. Vanzelfsprekend gaat hieraan altijd een gesprek en eventueel een waarschuwing vooraf.

Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat het veilig blijft, want het virus is onder ons. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.”

Pagina opties