Reactie gemeente Epe op kiosk bij hertenkamp

Dit item is verlopen op 19-10-2018.

In de media was en is afgelopen week veel aandacht voor de kwestie rondom de kiosk bij de hertenkamp in Epe. Hieronder leest u de reactie van de gemeente.

De privatisering van de hertenkamp en de standplaats van de kiosk is een langlopend dossier. Sinds 2011 is de gemeente in gesprek met o.a. de heer Van Barneveld over de hertenkamp. De aanleiding hiervoor was dat de gemeente het beheer en onderhoud van een hertenkamp niet als gemeentelijke taak ziet en dat de hierbij gemaakte kosten dan bespaard konden worden.

Eén ding was zeker: de gemeente wilde en wil de hertenkamp in de huidige vorm behouden. Het is een belangrijke plek voor onze inwoners en bezoekers. De gemeente heeft daarom gezocht naar een mogelijkheid om de hertenkamp te privatiseren. Al gauw bleek dat die mogelijkheid alleen maar bestond als een particuliere beheerder ook inkomsten zou kunnen gaan genereren met bijvoorbeeld de opbrengsten uit de verkoop van producten vanuit de kiosk.

Uiteraard heeft de gemeente al vroeg gesprekken gevoerd met de heer Van Barneveld. Hij toonde zich destijds niet bereid om met de gemeente te zoeken naar oplossingen en wilde ook niet meedenken over een andere invulling of vormgeving van de hertenkamp, noch financieel noch uitvoerend. Ook in de jaren daarna was de heer Van Barneveld niet bereid om met de gemeente te zoeken naar een oplossing. Integendeel; hij bestreed de plannen en opvattingen van de gemeente wat leidde tot een rechtszaak.

Meerdere malen wees de eigenaar, via zijn advocaat, een aanbod van de gemeente voor een oplossing van de hand en wachtte de uitspraak van de rechter af. Die uitspraak van de rechtbank was voor beide partijen aanleiding om in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof. Uiteindelijk heeft het Gerechtshof in de zomer van 2018 uitspraak gedaan. Het Gerechtshof heeft de gemeente op alle punten in het gelijk gesteld en heeft geoordeeld dat de gemeente juist en zorgvuldig gehandeld heeft en dat de heer Van Barneveld de kiosk uiterlijk op 1 oktober verwijderd moet hebben.

Op maandag 1 oktober heeft de heer Van Barneveld nog geprobeerd via de voorzieningenrechter de verwijdering van zijn kiosk tegen te houden. De voorzieningenrechter heeft dit verzoek afgewezen. De gemeente verlangt dat de heer Van Barneveld de kiosk zo spoedig mogelijk verwijdert. Doet de heer Van Barneveld dat niet, dan zal de gemeente een deurwaarder inschakelen om de kiosk, op zijn kosten, te ontruimen.

Als de kiosk eenmaal verwijderd is, kan de gemeente aan de slag met nieuwe plannen. Een nabijgelegen zandkuil en het gebouwtje, dat eerder in gebruik was door Vitens, wordt door de gemeente in de nieuwe plannen meegenomen. De hertenkamp moet in de toekomst een mooie plek blijven voor alle inwoners en bezoekers van onze gemeente.

Pagina opties