Raad stelt unaniem omgevingsvisie ‘Natuurlijk goed leven’ vast (10-12-2021)

Afgelopen jaren is gewerkt aan de omgevingsvisie van Epe, die de titel ‘Natuurlijk goed leven’ heeft meegekregen. De titel laat zien waar het in de gemeente Epe om draait: de rijkdom van de natuur, de kenmerken van het landschap en de eigenheid van het gebied. De omgeving biedt volop mogelijkheden en kansen om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Wethouder Jan Aalbers: "We hebben na uitgebreide participatie van inwoners, gebiedspartners voor onder andere natuur, landschap, agrarische sector, en diverse organisaties een heel complete koers voor de toekomst geschetst. Heel mooi dat de gemeenteraad deze koers unaniem heeft omarmd".  

Natuur, landschap en eigen karakter dorpen en gebieden staan voorop 

Met de omgevingsvisie wordt geschetst hoe de fysieke leefomgeving in de gemeente Epe in de toekomst eruitziet. Welke plannen en initiatieven passen op welke plek? Wat is van waarde en moet worden beschermd, behouden of ontwikkeld De visie trapt af met de waardevolle leefomgeving; de natuur, het landschap en het eigen karakter van de dorpen en gebieden. De waardevolle leefomgeving is het DNA van de gemeente en is verweven in alle keuzes en afwegingen, van maatwerk in landbouw tot en met voldoende woningbouw. Vervolgens zijn de vier pijlers van de visie van de gemeente Epe beschreven: ‘duurzame toekomst’, ‘gezondheid, zorg en welzijn’, ‘goed wonen’ én ‘ondernemen’. Tenslotte zijn er voor de gebieden en dorpen (Veluwe, Veluweflank, IJsselvallei, Emst, Epe, Oene en Vaassen) keuzes gemaakt over doelstellingen, ontwikkelrichtingen en inrichting van de ruimte. Lees de Omgevingsvsie

Samen optrekken, nu én in de toekomst  

Bij het maken van deze omgevingsvisie was het betrekken van inwoners tijdens het proces het uitgangspunt. In verschillende bijeenkomsten heeft de gemeente inwoners betrokken bij het opstellen van de visie. En ook in de komende maanden en jaren, bij het handen en voeten geven aan de visie, zet de gemeente deze lijn voort. Wethouder Aalbers:” De uitwerking van de visie gaan we per gebied oppakken. Dat betekent dat we samen met inwoners en samenwerkingspartners gaan kijken naar wat ons te doen staat, welke uitdagingen er liggen en vooral hoe we hier samen invulling aan kunnen geven” In het voorjaar 2022 worden hiervoor bijeenkomsten georganiseerd.  

‘Natuurlijk goed leven’ in beeld 

Van de omgevingsvisie heeft de gemeente een filmpje laten maken waarin in vogelvlucht in beeld wordt gebracht waar ‘Natuurlijk goed leven‘ voor staat. En wat dit betekent voor de ontwikkelingen binnen de gemeente, nu en in de toekomst.  

Regionale Energiestrategie is verweven in omgevingsvisie 

Ook de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) is vastgesteld door de raad. De RES gaat over de regionale opwek van zonne- en windenergie en deze onderwerpen zijn vertaald in onze omgevingsvisie. Dit gaat verder vormkrijgen in het ‘Uitwerkingskader zon en wind. Daar komt te staan onder welke (ruimtelijke) voorwaarden zon en wind mogelijk is. Ook hierover gaat de gemeente in 2022 in gesprek met inwoners. 

Pagina opties