Praat op 16 mei mee over onze afvalinzameling (14-05-2019)

Dit item is verlopen op 20-06-2019.

Op donderdag 16 mei wordt het gemeentehuis van Epe omgetoverd tot een grote huiskamer. In deze huiskamer kunt u met elkaar, raadsleden en gemeentelijk medewerkers in gesprek over hoe in de gemeente het afval ingezameld moet worden. Net als veel inwoners wil de gemeenteraad werken aan een schoon en duurzaam Epe. We moeten samen naar minder afval en ervoor zorgen dat we waardevolle stoffen hergebruiken en niet verbranden. Maar hoe? Daar gaan we het samen over hebben in de huiskamer. 

Wanneer:                     donderdag 16 mei van 18:00 uur tot 19:30 uur

Waar:                           gemeentehuis in Epe (Marktplein 1)

Iedereen is welkom van jong tot oud en krijgt de kans om tips en adviezen te geven, aanpassingen voor te stellen of een hele nieuwe manier van afvalscheiding en -vermindering aandragen. Dit alles leidt tot een advies van bewoners aan de gemeenteraad.

Huiskamergesprekken

Een aantal inwoners van de gemeente Epe zijn bereid gevonden om hun buren uit te nodigen in hun huiskamer om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe het afval in de gemeente Epe ingezameld moet worden. Deze gesprekken zijn op 13 mei. Helaas kan niet iedereen hierbij zijn, dat past niet in de huiskamers. Als u uw gedachten en ideeën over het inzamelen van afval wil geven, kom dan op 16 mei naar het gemeentehuis. 

Uitkomsten gesprekken

De uitkomsten van de huiskamergesprekken op 13 mei en de bijeenkomst op 16 mei worden verwerkt en op vier bijeenkomsten besproken met iedereen uit de gemeente. U bent dan van harte welkom op:

  • Epe:                27 mei 2019 in de Eper Gemeentewoning, Jumbozaal; aanvang 19.30 uur.
  • Emst:               3 juni 2019 in De Hezebrink, Loobrinkzaal, aanvang 19.30 uur.
  • Oene:               5 juni  in het Kulturhus, aanvang 19.30 uur.
  • Vaassen:          6 juni in Bloemfontein, aanvang 19.30 uur.

Pagina opties