Praat nu mee over de omgevingsvisie van onze gemeente! (20-11-2019)

Dit item is verlopen op 25-12-2019.

Hoe ziet u onze omgeving in de toekomst? Afgelopen zaterdag ging een groep medewerkers van de gemeente, samen met raadsleden en gebiedsregisseurs de straat op. Daar praatten ze met inwoners over hoe zij de omgeving over ongeveer tien jaar zien.

Deze gesprekken zijn het startpunt om samen met u – inwoners – volgend jaar te komen tot een omgevingsvisie: een visie waarin staat hoe onze omgeving er in 2030 uitziet.

Heeft u ons gemist maar wilt u ook meepraten?

Dat kan! Heel graag zelfs! De vragen die we op straat stelden, kunt u ook online beantwoorden. Deelnemers van het inwonerspanel van de gemeente (www.epespreekt.nl) krijgen de vragenlijst automatisch toegestuurd. Bent u nog geen deelnemer van Epe Spreekt? Ga naar de website www.epespreekt.nl en meld u gratis aan. U kunt dan de vragenlijst online invullen. Hierbij kunt u ook aangeven of u betrokken wilt blijven bij het maken van deze omgevingsvisie.

Samen aan de slag voor de omgevingsvisie!

We gaan niet alleen met inwoners in gesprek. Vorige week waren ook de eerste bijeenkomsten met allerlei organisaties, overheden en instanties waarmee de gemeente veel samenwerkt. In deze beginfase onderzoeken we waar mensen trots op zijn in onze gemeente, wat we willen behouden en welke uitdagingen we met elkaar zien in de toekomst. Alles wat we nu ophalen gebruiken we om in 2020 verder te werken aan deze omgevingsvisie. Ook dan blijven we nauw samenwerken met inwoners en organisaties.

Waarom maken we een omgevingsvisie?

In 2021 wordt er een nieuwe (landelijke) wet ingevoerd: de Omgevingswet. In deze wet staat dat iedere gemeente een omgevingsvisie moet maken. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument. Daarin bepalen we met elkaar hoe onze gemeente er in de toekomst uitziet.

Wat is een omgevingsvisie?

  • De omgevingsvisie is de toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving. Dit is de omgeving waar we wonen, werken, recreëren, winkelen, sporten, ontmoeten enzovoort. Hoe zien we dat in de nabije toekomst?
  • De omgevingsvisie gaat in op alle onderwerpen die in onze omgeving spelen en de samenhang daartussen. Denk bijvoorbeeld aan ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, klimaat, duurzaamheid, infrastructuur en cultureel erfgoed.
  • De omgevingsvisie komt in de plaats van bijvoorbeeld structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en de milieubeleidsplannen.
  • De omgevingsvisie wordt het vertrekpunt voor initiatieven en de uitvoering van projecten.

Thema’s schone energie en duurzaamheid regionaal opgepakt

Het opwekken van schone energie en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s voor de toekomst en dus ook voor de omgevingsvisie! Hoe geven we hieraan de komende jaren vorm? Deze thema’s worden onder andere regionaal opgepakt. De gemeente Epe vormt samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Heerde, Lochem, Voorst, Deventer en Zutphen de Cleantech Regio. De Cleantech Regio onderzoekt op dit moment hoe we in onze regio plannen kunnen maken voor het opwekken van schone energie uit wind en zon en om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook daarin kunt u nu meedenken! Meer informatie en link naar de enquête. De resultaten uit dit onderzoek en de regioplannen betrekken we ook bij het maken van de omgevingsvisie. 

Pagina opties