Praat mee over de fietsroute Apeldoorn-Epe (08-01-2021)

Dit item is verlopen op 30-01-2021.
Afbeelding bij fietsroute Apeldoorn-Epe

De gemeenten Apeldoorn en Epe werken samen met de provincie en de andere gemeenten in de Cleantech Regio* aan het verbeteren van het fietsnetwerk in onze regio. Dit geldt ook voor de fietsverbinding Apeldoorn – Epe, met daartussen de dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst.

Deze route is één van de drukste routes van de provincie Gelderland. De projectgroep heeft in samenwerking met allerlei partijen twee routes tot schetsontwerpen uitgewerkt: de fietsroute langs het historische Treinbaanpad (de Baronnenroute) en een fietsroute in de omgeving van het kanaal (de Veluweflankroute). In februari en maart 2020 zijn deze twee schetsontwerpen gepresenteerd. Ruim 400 reacties op de schetsontwerpen zijn daarna verwerkt in een verslag van inspraak. U kunt dit verslag downloaden op de website van de Cleantech Regio (rechts in beeld onder Downloads).

Waardenkaarten

De projectgroep werkt in januari 2021 het ontwerp van de routes verder uit. Om dat te kunnen doen is de afgelopen tijd gewerkt aan het in beeld brengen van de verschillende ‘waarden’ van de routes, via zogenaamde ‘waardenkaarten’. Op deze kaarten staan bijvoorbeeld de natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en de verschillende soorten landschap in dit gebied vermeld. Alle informatie die tijdens de eerste inspraakronde is binnen gekomen is verwerkt in deze kaarten.

Reageer voor 25 januari 

U kunt de waardenkaarten bekijken op de website van de Cleantech Regio. Als u op deze pagina op ‘bekijk de waardenkaarten’ klikt en daarna bovenin uw scherm op de knop ‘wat zie ik?’. Daar leest u in de toelichting hoe de kaarten zijn opgebouwd. En hoe u op de kaart een reactie achter kunt laten. U kunt tot 25 januari 2021 een reactie achterlaten als u nog iets mist op de kaart. Alle reacties worden verzameld en gebruikt bij de uitwerking van de routes. De projectgroep verwacht in februari de nieuwe ontwerpen te kunnen tonen. Daarna volgt voor de zomer van 2021 een besluit of de fietsroute F50 wordt aangelegd, en zo ja via welke route deze gaat lopen. 

Waarom willen wij de fietsroute verbeteren?

Fietsen is natuurlijk een hele schone en dus duurzame vorm van vervoer. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van de fiets. We blijven tot een hogere leeftijd fietsen. En er zijn steeds meer verschillende soorten fietsen op de markt, met verschillende snelheden. Mensen gebruiken ook sneller de fiets als het op een fietsroute lekker doorrijdt. Om deze redenen willen we onze fietsroutes waar mogelijk verbeteren. Denk aan vlak wegdek, weinig obstakels en zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer. We leggen fietsroutes deels aan op bestaande fietsroutes, die we slim met elkaar proberen te verbinden tot een doorlopend traject.

Veiliger op weg

We hopen vooral winst te boeken op het gebied van veiligheid (bijvoorbeeld omdat we fietsers en auto’s op meer plekken beter scheiden) en snelheid. Kortom, het streven is dat veel locaties in het gebied beter en sneller bereikbaar worden per fiets. Dit in het belang van de vele scholieren die dagelijks tussen de dorpen, Apeldoorn en Epe fietsen, het fietsende woon-werkverkeer, alle overige weggebruikers en natuurlijk ook de omwonenden.

Projectgroep en klankbordgroep

De projectgroep werkt samen met een klankbordgroep. Hierin zitten onder andere leden van de betrokken dorps- en wijkraden en vertegenwoordigers van de Fietsersbond, politie en Veilig Verkeer Nederland. Ook de provincie Gelderland draagt, onder andere met financiering, bij aan dit project.

Meer informatie

Op de website van Vlot Veilig Fietsen leest u meer nieuws en achtergrondinformatie over de inspanningen om het fietsnetwerk in de hele Cleantech Regio te verbeteren.U kunt de projectgroep mailen via fietsroutes@cleantechregio.nl

*De Cleantech Regio bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Zij werken met ondernemers, onderwijs en onderzoekers samen aan een duurzame economie en samenleving.

Pagina opties