Plannen uitbreiding VMI vanaf 9 mei in te zien (08-05-2019)

Dit item is verlopen op 02-07-2019.

Op 4 februari jl. heeft de gemeente Epe samen met de provincie Gelderland en VMI afspraken gemaakt over de uitbreidingsplannen van VMI en deze vastgelegd in overeenkomsten. Daarna is direct gestart met de bestemmingsplanprocedure. Nu ligt er een ontwerp bestemmingsplan.  Het college van B&W heeft besloten dit ontwerp vanaf donderdag 9 mei ter inzage te leggen. Inwoners kunnen het bestemmingsplan bestuderen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Uiteraard kunnen inwoners ook langskomen op het gemeentehuis na het maken van een afspraak. Het plan ligt zes weken ter inzage en in die periode kan eventueel een schriftelijke zienswijze worden ingediend.

Inloopbijeenkomst maandag 20 mei

Een bestemmingsplan is niet voor iedereen een makkelijk te lezen document. Daarom wordt er tijdens de inzage periode ook een inloopbijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis van Epe, op maandag 20 mei van 19:00 uur tot 21:00 uur. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen inwoners en belangstellenden het ontwerp bestemmingsplan bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente, de provincie Gelderland en VMI.

Inhoud ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan maakt de uitbreidingsplannen van VMI mogelijk, in combinatie met natuur- en landschapsontwikkeling en de aanleg van een nieuwe weg tussen de Ledderweg en kruispunt N309 - De Meent.

Waarom uitbreidingsplannen van VMI?

VMI is een toonaangevend internationaal bedrijf en is wereldmarktleider op het gebied van ontwikkeling en bouw van productielijnen voor met name de autobandenindustrie. De afgelopen jaren is het bedrijf flink gegroeid. Ook voor de komende jaren verwacht VMI een sterke groei. Daarom heeft VMI de gemeente gevraagd om mee te werken aan de uitbreiding van hun locatie met ca. zes hectare. De gemeente Epe kan hiermee instemmen, onder de voorwaarden dat VMI ook zes hectare aan nieuwe natuur ontwikkelt en de uitbreiding landschappelijk inpast.

Provincie Gelderland

Door de nieuw aan te leggen openbare weg tussen de Ledderweg en de N309, ter hoogte van de bestaande rotonde, krijgt VMI een directe aansluiting op de provinciale weg N309 en wordt buurtschap Zuuk beter ontsloten. De provincie Gelderland past het kruispunt N309/De Meent aan: van een rotonde met drie aansluitingen, naar een vierarmig kruispunt met verkeerslichten en OV-haltes. De vierde arm is een nieuwe, gemeentelijke verbindingsweg tussen de provinciale N309 en de gemeentelijke Ledderweg.  

Pagina opties