Pilot Samen Slim Inzamelen uitgesteld tot 1 januari 2019

Dit item is verlopen op 30-10-2018.

Het college van B&W heeft in de collegevergadering van dinsdag 25 september gesproken over de locatiekeuze van de pilot voor het grondstoffenplan ‘Samen Slim inzamelen’ en de vragen die de gemeenteraad hierover heeft gesteld. Het college van B&W is zich bewust van alle vragen die de pilot heeft opgeroepen bij zowel de inwoners van de pilotgebieden in Oene en Vaassen als bij de raadsfracties. Het college is daarmee tot de conclusie gekomen dat er extra communicatie inspanningen noodzakelijk zijn voor het kunnen doen van een representatieve pilot. 

Uitstel tot 1 januari 2019

Het college heeft daarom besloten om de start van de pilot tot 1 januari 2019 uit te stellen. De geplande informatieavonden op 5 oktober in Oene en 12 oktober in Vaassen gaan in ieder geval door. Daarnaast komen er nog extra communicatie momenten om zowel de raad als de inwoners beter te informeren.  

  • Op 5 oktober is er een informatiebijeenkomst in het Kulturhus in Oene van 18.00 -20.30 uur.
  • Op 12 oktober in het Wijksteunpunt Bloemfontein in Vaassen van 18.00 -20.30 uur.

Pagina opties