Overlast en bestrijding van eikenprocessierups

Dit item is verlopen op 30-09-2019.

Overal in Nederland rukt de eikenprocessierups op, dit jaar nog veel agressiever dan vorig jaar. 

Dat is ook in de gemeente Epe het geval. Bij de gemeente komen heel veel meldingen binnen. Dat zijn er zelfs zo veel dat voor de bestrijding ervan keuzes zijn gemaakt. De bestrijding is nu vooral gericht op risicogebieden.

Risicogebieden

Deze risicogebieden zijn drukbezochte gebieden zoals hoofdwegen en fietspaden, de centra van de dorpen, begraafplaatsen, kinderspeelplaatsen en de gebieden rondom scholen. Daar bevinden zich vaak veel mensen tegelijk.

Beoordeling

Elke melding wordt door een deskundige beoordeeld op urgentie. Een melding is urgent als deze betrekking heeft op een risicogebied. Zo’n dringende melding wordt direct doorgestuurd aan de ‘boomploeg’. Deze ploeg coördineert het wegzuigen van de rupsen. Gaat een melding over een boom op grond die niet van de gemeente is, dan geeft de gemeente de namen door van bedrijven die de eikenprocessierups bestrijden. Helaas kunnen ook die bedrijven de bestrijding nauwelijks meer aan.

Preventie

Van maandag 29 april tot en met vrijdag 17 mei, zijn 5952 bomen in de gemeente Epe preventief bespoten met Xentari. Dat is een bestrijdingsmiddel op biologische basis. Verder voert de gemeente visuele controles uit en houdt de gemeente alle meldingen bij. De bestrijding van de eikenprocessierups is in handen van Axent Groen, in opdracht van de gemeente Epe.

De eikenprocessierups

De eikenprocessierupsen zijn actief in de maanden mei, juni en juli. Ze leven in groepen bij elkaar en maken in eikenbomen grote nesten. De nesten zien eruit als een dicht spinsel. Dat spinsel bestaat uit vervellingshuidjes, brandharen en uitwerpselen. De haren van deze rups kunnen klachten veroorzaken, zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan ogen of luchtwegen.

Tips

  • Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten.
  • Zorg bij een gebied met rupsen voor goede bedekking van hals, armen en benen en ga daar niet op de grond zitten.
  • Bent u toch in contact gekomen met de rupsen of haren, was of spoel uw huid en ogen dan goed met water. Niet krabben of wrijven. Klachten verdwijnen meestal binnen twee weken.
  • Een zachte crème met kamfer of menthol kan verlichting geven.
  • Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Meldingen

Ziet u de eikenprocessierups op gemeentelijk grondgebied? U kunt daarvan bij de gemeente een melding doen via epe.nl, met of zonder DigiD of via telefoonnummer 14 0578.

Al deze informatie vindt u ook op epe.nl met zoekactie ‘eikenprocessierups’.

Pagina opties